"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Vierdaagse werkweek voor balans arbeid-zorg

26 mei 2009

PvdA-fractievoorzitster Mariëtte Hamer wil volgende week in de Tweede Kamer een voorstel doen voor een betere verdeling van arbeid en zorgtaken tussen mannen en vrouwen.

Hamer zondagavond in het NCRV interviewprogramma 30 Hoog: “Het mogelijk maken van een werkweek van vier dagen voor mannen en vrouwen kan hierbij behulpzaam zijn. Uiteraard moet goed worden nagedacht over de mogelijkheden.” Dat ligt volgens Hamer vooral op de weg van emancipatieminister Ronald Plasterk. Eerder pleitte ook de FNV voor het twee maal vier model, mede uit het oogpunt van emancipatie.

Zorgtaken én een loopbaan

Hamer: “Je ziet dat mannen rond de dertig jaar vast lopen bij hun werkgever om bijvoorbeeld een dag minder te kunnen werken. De huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt kunnen een kans bieden om de wens van ouders te realiseren om samen zorgtaken op zich te nemen en allebei een loopbaan op te bouwen. Het zou goed zijn als het kabinet met de sociale partners bespreekt hoe dit gestimuleerd kan worden en welke belemmeringen daarvoor uit de weg kunnen worden geruimd. Uiteraard gaat het hierbij niet om een verplichting maar om het stimuleren van de mogelijkheden.”

CDA en Christenunie tegen verplichte vierdaagse werkweek
Coalitiegenoten CDA en ChristenUnie reageerden niet enthousiast. De ChristenUnie maakt zich zorgen over mensen met lagere inkomens en het CDA ziet vindt het verplicht stellen van een verplichte vierdaagse werkweek voor alle sectoren bezwaarlijk. In sommige sectoren is er juist een tekort aan werknemers, stelt de partij. Ook de VVD en de SP voelen niets voor het doorvoeren van een kortere werkweek in alle sectoren.

Onderzoek kortere werkweek

Volgens fractievoorzitter Mariëtte Hamer kan een vierdaagse werkweek “ongelooflijk helpen” in de strijd tegen banenverlies en bij het beter verdelen van arbeid en zorgtaken. De PvdA wil in eerste instantie een onderzoek naar de belemmeringen voor de kortere werkweek in de Arbeidstijdenwet.

Bron: www.pvda.nl, 23 mei 2009

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.