"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Overzicht maatregelen werkgelegenheid

Logo SZW29 maart 2009

Voor de arbeidsmarkt, onder meer scholing en deeltijd-WW, komt tot en met 2011 700 miljoen euro extra beschikbaar. Voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid wordt in 2009 en 2010 in totaal 220 miljoen euro extra uitgetrokken.

De deeltijd-WW komt in de plaats van de bijzondere regeling voor werktijdverkorting, die op 21 maart 2009 is afgelopen. Dit schrijft minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief over het sociaal overleg aan de Tweede Kamer. De regeling maakt deel uit van het pakket maatregelen dat kabinet en sociale partners hebben afgesproken tijdens het Voorjaarsoverleg.

Deeltijd-WW
Bedrijven kunnen vanaf 1 april 2009 een beroep doen op de regeling voor deeltijd-WW om door de crisis heen te komen, ondanks een tijdelijk tekort aan omzet en orders. De regeling loopt tot 1 januari 2010. Werkgevers kunnen de deeltijd-WW aanvragen voor hun werknemers na instemming van de vakbonden of personeelsvertegenwoordigers. Zij krijgen die dan eerst voor drie maanden en kunnen vervolgens twee keer een verlenging met zes maanden aanvragen. Met de vakbonden moeten de werkgevers ook afspraken maken over scholing tijdens de deeltijd-WW. Ontslag van werknemers in deeltijd-WW kost de werkgever de helft van de betaalde werkloosheidsuitkering.

Omscholingssubsidie

Een omscholingssubsidie van maximaal 2500 euro moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers uit andere sectoren aan te nemen die hun baan dreigen te verliezen. Met de subsidie krijgt de werkgever de helft van de scholingskosten vergoed. De andere helft moet hij zelf betalen. Voorwaarde voor de subsidie is dat de werknemer na de scholing een diploma of certificaat behaalt.

EVC-traject
De overheid gaat verder de helft van de kosten van een traject voor een ervaringscertificaat, het zogeheten EVC-traject, vergoeden aan de werkgever voor werknemers die dreigen hun baan te verliezen en geen startkwalificatie hebben. Ook krijgen gemeenten, UWV en O en O-fondsen een extra mogelijkheid om voor maximaal 90 miljoen euro ESF-subsidie aan te vragen voor het aan het werk helpen van werkzoekenden.

Koppeling lonen aan uitkeringen
De sociale partners hebben toegezegd zich in te zetten voor een verantwoorde loonontwikkeling. Voor het kabinet is de koppeling van de uitkeringen aan de lonen het uitgangspunt. De bijdrage voor de loonontwikkeling in de collectieve sector wordt door het kabinet op nul gesteld. Het kabinet streeft voor 2009 en 2010 naar een evenwichtige koopkrachtontwikkeling en zal de lastenverzwaring zoveel mogelijk beperken. Ook lagere overheden zullen worden aangespoord lastenverzwaring in deze jaren zoveel achterwege te laten.

AOW-leeftijd naar 67 jaar

Het kabinet heeft het voornemen de AOW-leeftijd te verhogen tot 67 jaar omdat dit een aanzienlijke bijdrage (0,7 procent BBP) levert aan de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en aanvullende pensioenen, de verhoging van de arbeidsparticipatie en de verlaging van de collectieve uitgaven. Desondanks wil het kabinet de SER de gelegenheid geven om voor 1 oktober 2009 in een advies een alternatief aan te reiken.

Pensioenfondsen krijgen tot 2012
De regeling voor de verlenging van de termijn voor kortetermijnherstelplannen voor aanvullende pensioenen wordt aangepast. Als pensioenfondsen pensioenen zouden moeten korten als gevolg van de herstelplannen, hoeven ze dat niet te doen voor 1 januari 2012. Als gevolg hiervan hoeft in beginsel gedurende drie jaar niet gekort te worden op de pensioenen

Bron: SZW, 25 maart 2009

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.