"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Donner wil advies over ARIE-regeling

13 januari 2009

Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de SER om advies gevraagd over de Aanvullende Risico Inventarisatie & Evaluatie-regeling (zogenoemde ARIE regeling).

Deze regeling, gebaseerd op de Arbowet, verplicht bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken, een ARIE te maken. Het doel van de regeling is bij te dragen aan het beheersen van de risico’s van zware ongevallen en het voorkomen van zware ongevallen. Bedrijven moeten kunnen aantonen dat zij de risico’s van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen binnen hun bedrijf beheersen.

ARIE-regeling
De ARIE-regeling is in 2007 geëvalueerd. Belangrijkste conclusie is dat de regeling bijdraagt aan risicobeheersing in bedrijven. Aan de hand van de evaluatieresultaten wil de minister een advies over de verantwoordelijkheidsverdeling bij het werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen: hoe moeten de verantwoordelijkheden bij het garanderen van de veiligheid in bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, worden verdeeld? Ook wil de minister vernemen hoe de verantwoordelijkheid van bedrijven voor het voeren van een goed veiligheidsbeleid het beste vorm kan worden gegeven. In de adviesaanvraag schetst de minister enkele opties voor de toekomstige vormgeving van de ARIE regeling.

Optimaal beheersen risico’s zware ongevallen
Tot slot vraagt minister Donner de SER wat de sociale partners kunnen doen om de ARIE-instrumenten in alle ARIE-plichtige bedrijven optimaal te laten functioneren zodat het beoogde effect – het bijdragen aan het beheersen van risico’s op zware ongevallen – maximaal is. Minister Donner wil het advies in mei 2009 ontvangen.

Gerelateerd nieuws
> Risico’s in de chemie

Flexmarkt handboekRisico Inventarisatie & Evaluatie »
Bron: SER, 19 december 2009

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.