"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Eerste CAO NBBU met De Unie “historisch moment”11 december 2008
“De Unieleden kunnen nu ook in voorkomende gevallen invloed uitoefenen op de NBBU CAO”, aldus een tevreden Alex van der Molen. Het is de eerste keer dat de NBBU niet alleen met de LBV, maar ook met andere bonden aan de CAO -tafel zit. De cao heeft een looptijd van 4 jaar en 9 maanden.

Dat zegt de Uniebestuurder Alex van der Molen over het onderhandelingsakkoord voor een nieuwe CAO bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen, die de belangen behartigt van meer dan 600 uitzendondernemingen in vooral het midden- en kleinbedrijf.

Scholing
Scholing was bij dit onderhandelingsakkoord een hoofdpunt voor De Unie, zeker nu zwaar economisch weer op komst is. Er is afgesproken de mogelijkheden van scholing beter onder de aandacht van uitzendkrachten te brengen. “Scholing is van groot belang om de positie van uitzendkrachten op de arbeidsmarkt te vergroten. De Unie is content met het bereikte resultaat, omdat scholing voor De Unie een hoofdpunt van beleid is,” aldus Van der Molen.

Gerelateerd nieuws
> Uitzend-CAO’s bieden meer opleidingsmogelijkheden
> Nieuwe ABU CAO voor uitzendkrachten gericht op werkzekerheid
> NBBU CAO voor uitzendkrachten focust op meer werken

Bron: De Unie, 10 december 2008

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.