"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

FNV-crisisplan: versterk positie werknemer

10 november 2008

FNV wil de regeling voor werktijdverkorting op de schop nemen, om zo de positie van werknemers te versterken. Een overbruggings-regeling moet in inkomen en scholingsaanbod gaan voorzien.

Dat is de kern van het tienpuntenplan waarmee de FNV de kredietcrisis het hoofd wil bieden. Belangrijk punt is de positie van uitzendkrachten. In het verlengde van de overbruggingsregeling wil de FNV dat op decentraal niveau afspraken worden gemaakt om een deel van hen in dienst te nemen. Andere punten: het vrij besteedbaar maken van het spaarloon en een koopkrachtimpuls voor gepensioneerden. De vakcentrale gaat het plan bij het komende overleg met het kabinet voorleggen. Overigens meldt de FNV ook dat zij vasthoudt aan de voorgenomen looneis van 3,5 procent.

Loondoorbetaling
Bij de nieuwe overbruggingsregeling, die werkgevers en vakbonden voortaan gezamenlijk moeten aanvragen, betalen werkgevers het loon door, maar ontvangen daarvoor een tegemoetkoming uit het WW-fonds. Voorwaarde is dat de werkgever dit ‘voorschot’ terugbetaalt.

Betere positie uitzendkrachten
FNV wil een deel van de uitzendkrachten in dienst nemen, volgens de vakcentrale is er nu sprake van doorgeslagen flexibiliteit; de verhouding vast-tijdelijk is volkomen zoek. Door uitzendkrachten in dienst te nemen en onder de overbruggingsregeling te laten vallen, verbetert voor hen de positie op de arbeidsmarkt.

Overbruggingspools, scholing en mobiliteitscentra
Naast de overbruggingsregeling wil de FNV ‘overbruggingspools’, voor vooral kleinere bedrijven, waarbij bedrijven personeel kunnen uitwisselen. Ook scholing is een belangrijk punt in het plan. Verder bepleit de FNV oprichting van zogeheten ‘mobiliteitscentra’ naar voorbeeld van Nedcar. Ontslagen werknemers die niet onder de overbruggingsregeling vallen kunnen in de centra terecht voor bemiddeling, advies en scholing.

Deblokkering spaarloonrekening
Als bestedingsimpuls wil de FNV de spaarloonrekening eenmalig deblokkeren. In totaal staat zo’n 3 tot 4 miljard euro op de rekeningen. Bij een eerdere deblokkering in 2005 werd de helft van de tegoeden opgenomen.

Time-out voor marktwerking publieke sector
“Het rotsvaste geloof in marktwerking als oplossing voor alle mogelijke problemen heeft zijn beste tijd gehad”, stelt de FNV vast. Daarom is voor de vakcentrale deze financiële crisis aanleiding om de speelruimte en regels flink aan te scherpen. Met name in de zorgsector, het openbaar vervoer en bij de post. Tot die tijd moet er een time-out gelden voor verdere marktwerking in de publieke sector.

‘Boost’ met Wagner
Om de innovatie een ‘boost’ te geven, stelt de FNV voor een commissie-Wagner in het leven te roepen. Die werd in de jaren tachtig in het leven geroepen om de Nederlandse industrie een nieuw elan te geven.

Looneis 3,5 procent blijft
Overigens meldt de FNV ook dat zij vasthoudt aan de voorgenomen looneis van 3,5 procent. “Deze koopkrachtverbetering is uiterst cruciaal om vaart te houden in de economische groei en om het vertrouwen van consumenten zo snel mogelijk weer te kunnen herstellen”, aldus de FNV.

Gerelateerd nieuws
> Crisisberaad over werktijdverkorting
> Flexwerkers de dupe van kredietcrisis
> FNV: maximale looneis 3,5%

Bron: FNV, 10 november 2008

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.