"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Principeakkoord CAO Groenten en Fruit 2007-20085 maart 2007

Na drie onderhandelingsronden is een principeakkoord bereikt ten aanzien van de CAO Groente- en Fruitverwerkende industrie.

De onderhandelingen verliepen aanvankelijk moeizaam. De wens van de werkgevers om de nieuwe arbeidstijdenwet integraal te kunnen toepassen is lang een breekpunt in de onderhandelingen geweest. Daarnaast is ook lang stilgestaan bij de toekomst van het huidige ouderenbeleid zoals dat zich nu vertaalt in extra vrije tijd en beperkingen ten aanzien van ploegendienst.

Leeftijdsbewust beleid
De Commissie Gelijke Behandeling heeft hier een aantal uitspraken over gedaan die aandacht behoeven en moeten leiden tot een meer integraal leeftijdsbewust personeelsbeleid. Dit zou in de toekomst noodgedwongen kunnen leiden tot wijzigingen in de huidige regelingen voor ouderen.

Denken in werkgroep-verband
Afgesproken is dat partijen met deze twee onderwerpen het komend jaar in werkgroep-verband aan de slag gaan om tot goede voorstellen te komen en daarbij verstandige overgangsregelingen te bedenken.

Bron: Unie, 5 maart 2007

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.