Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote ondernemingen

0
840

| Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote ondernemingen |

Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Mei Li Vos tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen (Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote ondernemingen)


Download wettekst Wet Werk en Zekerheid


Met dit voorstel kan in een overeenkomst tussen een grote onderneming en een mkb onderneming of zelfstandig ondernemer, waarbij de grote partij de rol van afnemer vervult en de kleine partij de rol van leverancier of dienstverlener, geen langere betaaltermijn dan 60 dagen worden overeengekomen. Overeenkomsten waarbij grote bedrijven alsnog besluiten betaaltermijnen langer dan 60 dagen af te sluiten, worden nietig verklaard en wordt de betaaltermijn van rechtswege omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen. Mocht de afnemer de factuur pas na 30 dagen betalen, is van rechtswege wettelijke handelsrente verschuldigd over de termijn die de 30 dagen overschrijdt. Zie Eerste Kamer.nl

Op 1 juli 2017 treedt de Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote ondernemingen in werking.

Minister Blok van Veiligheid en Justitie heeft dat op 9 mei 2017 bevestigd in een brief aan de Tweede Kamer. Lees meer

Zie ook Staatsblad, 26 april 2017, nr 170

Zie ook EU-regeling betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

MKB-Nederland pleit voor betaaltermijn van 30 dagen