FNV: cao-akkoord PostNL onvoldoende

0
518

De Bond van Post Personeel (BVPP), CNV Publieke Diensten en VHP2 hebben ingestemd met het principeakkoord over de nieuwe cao voor PostNL en de cao voor zaterdagbestellers. De nieuwe cao’s zijn vandaag ondertekend en gelden voor 17.500 medewerkers.

De leden van de FNV hebben niet ingestemd met het resultaat van het cao-overleg. De drie vakorganisaties die hebben ingestemd vertegenwoordigen voldoende medewerkers om nieuwe cao’s af te sluiten.

Bezorger of bode
De FNV wil dat de postbezorgers onder de cao voor postbodes vallen. Volgens die cao zouden de bezorgers er 10% op vooruit moeten gaan. Het belangrijkste verschil tussen een postbezorger en een postbode is dat een bezorger geen en een bode wel post sorteert.

Looptijd en salarisverhoging
De nieuwe cao’s voor PostNL en voor zaterdagbestellers gaan met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2019 en lopen tot en met 31 maart 2020. Het salaris gaat in drie stappen omhoog met 3% (totaal 6,5%). Daarnaast ontvangen alle medewerkers die onder deze cao’s vallen in januari 2020 een eenmalige uitkering van 100 euro netto bij een voltijd dienstverband. In de cao voor PostNL zijn ook afspraken gemaakt over pensioenopbouw en duurzame inzetbaarheid.

Cao-overleg
Het cao-overleg is in november 2018 gestart met vakorganisaties BVPP, CNV, FNV en VHP2. Op 17 januari 2019 hebben PostNL en BVPP, CNV en VHP2 principeakkoorden bereikt over een nieuwe cao voor PostNL en zaterdagbestellers. Deze vakorganisaties hebben beide principeakkoorden positief voorgelegd aan hun achterban. De FNV legde het met een negatief aan zijn leden voor. PostNL betreurt het dat het niet is gelukt om met vier vakorganisaties tot een akkoord te komen.

PostNL cao’s
PostNL heeft 37.500 medewerkers. De cao voor PostNL geldt voor ongeveer 17.000 medewerkers, die voor zaterdagbestellers voor 500 medewerkers. Postbezorgers hebben een eigen cao die loopt tot en met 30 september 2019.

Bron: PostNL, 4 maart 2020