Expats kunnen meer integreren

0
132

Volgens 63 procent van de werkende Nederlanders is het nodig dat expats meer integreren in de Nederlandse cultuur. Daarbij vindt 30 procent dat werkgevers te snel expats inschakelen.

Dit blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Holland Employment Experts, uitgevoerd door Panelwizard, onder 1070 mensen in loondienst. Ruim de helft is blij met de komst van nieuwe bedrijven en instellingen als gevolg van de Brexit.

Opinie afhankelijk van leeftijd
Bij zestigplussers is de overtuiging het sterkst dat expats meer moeten integreren in de Nederlandse cultuur. Maar liefst driekwart is die mening toegedaan tegenover 54 procent van de werknemers onder de dertig jaar. “Door de globalisering merk je dat jongere generaties eerder in aanraking komen met andere culturen en makkelijker verschillen accepteren”, vertelt Wout-Jan Ykema, manager van Holland Employment Experts. “Onze ervaring is dat expats vaak echt graag willen integreren, ook al weten ze meestal dat ze hier niet de rest van hun leven blijven.”

Rol van werkgever bij integratie
“Voor een succesvolle integratie is een belangrijke rol weggelegd voor de werkgever. Een werkgever die zichtbaar begaan is met zijn medewerkers, legt al een belangrijke basis voor integratie.”

Expats te snel ingezet
Vooral mannen (36 procent) vinden dat werkgevers te snel overgaan op het inschakelen van expats. Van de vrouwen vindt slechts 22 procent dit. Ykema: “In totaal wonen er in Nederland 57.000 expats. Zij werken met name op de Zuidas en bij grote technologiebedrijven, internationale instituten en ambassades. Hier zijn mannen nog steeds in de meerderheid, wat mogelijk dit verschil in opinie verklaart.”

Gemiddeld verwacht één op de vijf werkenden een toename. Met name werknemers uit West-Nederland (22 procent) verwachten dit. In Noord- en Oost-Nederland verwacht 16 procent een toename in het aantal expats. 

Brexit goed voor Nederland
Meer dan de helft (55 procent) van de respondenten vindt dat het goed is voor Nederland dat door de Brexit verschillende instellingen en bedrijven naar ons land komen. Opvallend genoeg zijn het juist de mannen die dit een goede zaak vinden: 63 procent van hen staat achter de instroom van organisaties, tegenover 45 procent van de vrouwen.

Over het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door Panelwizard in opdracht van Holland Employment. Experts onder 1070 Nederlanders van achttien jaar en ouder, werkend in loondienst. Bij de selectie van de respondenten is rekening gehouden met een representatieve spreiding wat betreft geslacht, leeftijd, arbeidsparticipatie, regio en opleiding. Bij het beantwoorden van de stellingen konden respondenten per stelling aangeven of deze wel (ja) of niet (nee) voor ze geldt, of niet van toepassing is (ik weet niet).

Bron: Holland Employment Experts, 3 januari 2019

Zie ook
15-06-2018 Een op de vijf Nederlanders heeft liever geen expat als collega