Europese ministers stellen aanpassing EU-Detacheringsrichtlijn uit

0
262

| Detacheringsrichtlijn | Richtlijn 96/71/EG |


Donderdag voeren de EU-ministers overleg over de aanpassing van de EU-detacheringsrichtlijn.

Het plan was om besluiten te nemen. EU-voorzitter Malta had een compromis voorbereid, waar alle lidstaten mee in konden stemmen.

De Franse president Macron gooit echter roet in het eten; hij vindt dat de aanpassing niet ver genoeg gaat. Daarom wordt vandaag alleen een voortgangsrapport besproken.

Het compromis van Malta hield in dat de detacheringstermijn binnen de EU wordt beperkt tot 24 maanden. Zo lang mogen arbeidsmigranten in een andere EU-lidstaat werken. Frankrijk vindt die termijn te lang.

Asscher tegen arbeidsuitbuiting in EU
Minister Asscher ijvert in de EU al jaren voor strengere regels rondom arbeidsmigratie. Hij wil het vrij verkeer van mensen behouden, maar misstanden bestrijden. Hij stelt voor om werknemers uit Oost-Europese landen te betalen volgens de normen die in West-Europa gelden. ‘Gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek’.

Opdrachtgevers aansprakelijk voor juiste betaling
In 2014 werd de detacheringsrichtlijn al aangepast; binnen de EU werd een akkoord bereikt om opdrachtgevers aansprakelijk te maken voor de juiste betaling van werknemers en gedetacheerde (uitzend)krachten. Lees meer
De aanpassing van de detacheringsrichtlijn richtte zich eerst op de bouw, maar wordt nu uitgebreid naar strengere regels voor de tuinbouw en de transportsector.

Tegen sociale dumping
Minister Asscher wordt gesteund door de Europese minister van Sociale Zaken, Marianne Thyssen. In 2015 heeft Asscher zijn ideeen over een sterker sociaal beleid voor de arbeidsmarkt naar EU-minister Thyssen (Sociale Zaken) gestuurd. Lees meer.
Zeven landen schaarden zich achter Asscher’s plan om de EU-Detacheringsrichtlijn strenger te maken: Nederland, Frankrijk, Duitsland, Zweden, België, Luxemburg en Oostenrijk.
Een aantal Oost-Europese landen protesteerde fel tegen de voornemens. Zij beschuldigen de West-Europese landen van protectionisme van de eigen arbeidsmarkt. De EU hield echter voet bij stuk.

Strengere regels voor Europese transportsector
Striktere arbeidsregelgeving in de EU voor de transportsector betekent bijvoorbeeld dat Oost-Europese chauffeurs die in Nederland werken volgens de Nederlandse cao moeten worden verloond als zij in Nederland werken en zich ook aan de overige arbeidsvoorwaarden, zoals rusttijden, moeten houden, om uitbuiting en ‘sociale dumping’ tegen te gaan.

Besluitvorming vertraagd – Estland komend half jaar voorzitter EU
Nu haalt de kritiek van Frankrijk weer de vaart uit het proces. Bovendien neemt Estland straks het EU-voorzitterschap over van Malta, dat juist een compromis had bereikt waarmee alle lidstaten konden instemmen. Estland is een van de Oost-Europese landen, die protest hadden aangetekend tegen strengere regels voor detachering.

Bron: Eerste Kamer/dossier, FlexNieuws/Detacheringsrichtlijn, FD