DPA 2016 omzetgroei 8%

0
94

DPA heeft de resultaten over 2016 gepubliceerd.

Ook DPA ziet in de resultaten terug dat er minder opdrachten werden verstrekt aan zzp’ers als gevolg van de Wet DBA.

Hoofdpunten 2016
8,0% omzetgroei tot 125,6 miljoen euro (2015: 116,3 miljoen)
Genormaliseerde brutowinst van 34,0 miljoen euro (2015: 29,8 miljoen)
Stijging genormaliseerde EBITDA met 19% tot 10,1 miljoen euro (2015: 8,5 miljoen)
Acquisitie en integratie van PeopleGroup
Sterke inzet op new business met start-ups en DPA Greenhouse
11% minder facturabele uren zelfstandigen door Wet DBA

Overige hoofdpunten:
Overeenstemming bereikt over overname 61,1% belang in Your Professionals
Voorstel aan AVA om 3 miljoen in 2016 ingekochte DPA-aandelen in te trekken

DPA 2016 - verkorte jaarrekening

Eric Winter, CEO DPA: “De positieve ontwikkeling van onze resultaten heeft zich in 2016 voortgezet. Het afgelopen jaar hebben we opnieuw veel aandacht besteed aan ontwikkeling van de specialistische kennis van onze professionals. Ook zijn verschillende young professional programs gestart en hebben we DPA Greenhouse opgezet. Een andere belangrijke stap was de krachtenbundeling met PeopleGroup, aanbieder van interim- en consultancydiensten op inkoopgebied. Wat we zien is dat onze op de lange termijn gestoelde strategie ons uitstekend in staat stelt om mee te bewegen met de dynamiek in onze markten. Hierin ligt de nadruk op autonome groei, het benutten van schaalvoordelen en investeringen in kennis en kunde. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe activiteiten in kansrijke groeimarkten, ook als de investeringen hierin op korte termijn mogelijk ten koste gaan van de winstgevendheid.”

Toelichting op jaarresultaten 2016
Resultaatontwikkeling
In 2016 nam de omzet van DPA met 8,0% toe tot 125,6 miljoen euro (2015: 116,3 miljoen). Deze omzetgroei is voor een belangrijk deel gerealiseerd door het consolidatie-effect van overnames. Het aandeel in de omzet van professionals die in loondienst van DPA zijn nam toe: autonoom steeg deze omzet met 5% ten opzichte van 2015. De productiviteit, gemeten als het aantal facturabele uren ten opzichte van de beschikbare uren (contracturen verminderd met verlof en ziekteverzuim), bedroeg over het gehele jaar 89%. De productiviteit bleef hiermee op hetzelfde niveau als in 2015.

De brutowinst voor bijzondere en eenmalige baten en lasten steeg naar 34,0 miljoen euro (2015: 29,8 miljoen). De genormaliseerde brutomarge voor bijzondere en eenmalige baten en lasten bedraagt 27,1% (2015: 25,7%). PeopleGroup is geconsolideerd per 1 juli 2016 en droeg 1,2 miljoen euro bij aan de in 2016 gerealiseerde omzet en 0,2 miljoen aan de brutowinst. De in 2015 overgenomen bedrijven ConQuaestor Interim Professionals en SOZA XPERT droegen gedurende het gehele boekjaar bij aan de omzet en het resultaat. Het consolidatie-effect van deze overnames bedroeg 8,2 miljoen euro op de omzet in 2016.

De genormaliseerde verkoop- en beheerskosten (exclusief afschrijvingen, amortisatie en eenmalige baten en lasten) bedroegen 23,9 miljoen euro (2015: 21,3 miljoen). Deze stijging is voornamelijk het gevolg van de consolidatie van overnames en het opstarten van nieuwe business initiatieven. De genormaliseerde verkoop- en beheerskosten bedragen 19,1% van de omzet (2015: 18,4%).

De genormaliseerde EBITDA bedraagt 10,1 miljoen euro (2015: 8,5 miljoen). Over het boekjaar 2016 rapporteert DPA een resultaat na belastingen van 6,9 miljoen euro (2015: 4,8 miljoen).

Bron: DPA, 7 maart 2017