CPB verwacht stijging werkloosheid tot 7% in 2021

0
251

Het Centraal Planbureau voorziet een ongekende bbp-daling van 6% in 2020. De onzekerheid over de economische ontwikkelingen is groot.
CPB Juniraming
De lockdown maatregelen om de pandemie tegen te gaan, hebben in Nederland geleid tot een zeer sterke terugval in economische activiteiten, die zijn met zo’n 10 à 15% gekrompen.

In de juniraming van het Centraal Planbureau (CPB) worden verschillende scenario’s geschetst.

Bij een matig herstel zal het bbp (bbp = bruto binnenlands product) in 2020 circa 6% dalen, gevolgd door een stijging van 3% volgend jaar. In dat scenario verdubbelt de werkloosheid volgend jaar tot 7%. De overheidsfinanciën krijgen een forse tik, maar blijven uit de gevarenzone.

Overheid kan herstel stimuleren met investeringen
Pieter Hasekamp, directeur CPB: “Het herstel van de economie kan sneller verlopen als de aanpak van de crisis internationaal wordt gecoördineerd. Ook het naar voren halen van investeringen, zoals in woningbouw en de energietransitie kan het herstel stimuleren.”

Tweede opleving pandemie en internationale handelsproblemen riskant
Als de pandemie opnieuw opleeft en er weer een periode met lockdown maatregelen nodig is, kan de werkloosheid in 2021 nog forser oplopen tot 10%. De staatsschuld kan dan toenemen tot ruim 75% bbp. Het hersteltempo kan ook tegenvallen door grote economische problemen bij onze handelspartners.

Sneller herstel bij optimisme onder consumenten
Het is ook denkbaar dat het herstel sneller verloopt, als het opheffen van contactbeperkingen tot optimisme onder consumenten leidt. Door inhaal van bestedingen bij huishoudens en investeringen van bedrijven om op nieuwe mogelijkheden in te kunnen spelen, kan de stijging van de werkloosheid beperkt blijven. In zo’n scenario van sterk herstel kan het bbp in de loop van 2021 weer boven het niveau van eind 2019 uitkomen.

Bron: CPB, 16 juni 2020