Congres HRM in de Overheid op 1 april 2021 in Bussum

0
236

Op 1 april a.s. vindt het negende jaarcongres HRM in de Overheid plaats in ’t Spant te Bussum.*

Update: Gezien recente ontwikkelingen en de 2e golf rondom het COVID-19 virus is de organisatie door overmacht en berichtgeving vanuit de overheid en het RIVM genoodzaakt het congres HRM in de Overheid van 1 oktober 2020 in het Spant te Bussum te verplaatsen naar 1 april 2021. “Wij willen graag de kwaliteit van het congres kunnen waarborgen en dit is de enige manier om dat te kunnen garanderen. Het congres zal geen doorgang kunnen vinden.”

HRM in de Overheid
HRM in de Overheid, bekijk het programma

Dit is het jaarcongres vóór & dóór HR, lijn, directie/bestuur en gemeentesecretarissen werkzaam in de overheid. Van rijksoverheid, gemeenten en provincies tot landelijke overheden als waterschappen, politie, brandweer en ZBO’s.

Belangstellenden worden in één dag op de hoogte gebracht van de actuele transformatie van arbeidsmarkt en overheid, HR-beleid, nieuw organiseren en de toekomst van HR en werk in de overheid.

Het voornaamste doel is om HR aanknopingspunten te bieden voor de transformatie via vormen van samenwerking, kennisoverdracht en kennisdeling. Bekijk de flyer en het programma.

Het congres biedt:
• actuele HR ontwikkelingen in de overheid
• inspirerende keynote lezingen
• innovatieve praktijkcases en workshops
• netwerken en co-creëren met ruim 150 vakgenoten
• interactieve verdiepingssessies die oproepen tot dialoog
• uitgebreide informatiemarkt met stands

Flexibilisering van arbeid en HR
In het parallelle programma is onder meer aandacht voor inhuur en flexibilisering van arbeid in een interactieve sessie. Aan de slag gaan met strategische personeelsplanning is een pure noodzaak in deze complexe arbeidsmarkt. In de sessie belichten de volgende experts uit de Gemeente Rotterdam dit thema vanuit hun rol:
– Jaap Wils, Senior-onderzoeker van de Rekenkamer Rotterdam
– Jeroen Smolders, Senior-inkoper Inhuur, Gemeente Rotterdam
– Jack van Emden, Teammanager Mobiliteit en Recruitment, Gemeente Rotterdam.
Jaap Wils, Jeroen Smolders, Jack van Emden, Gemeente Rotterdam
De gemeente Rotterdam toont lef in zijn personeelsbeleid en is tegelijk pragmatisch. Hoe ziet dat er uit? Welke rol speelt HR bij het flexibel houden of maken van de gemeentelijke organisatie. Welke tools worden ingezet om personeel te werven in de krappe arbeidsmarkt? Hoe is de samenwerking tussen recruitment, inkoop en inhuur? Welke interne mobiliteit en doorgroeimogelijkheden biedt de gemeente aan zijn werknemers? Welke effecten hebben de Wet DBA en de WAB? Moderators van de interactieve sessie zijn Antoinette Vriend, Inkoopadviseur binnen overheid en onderwijs, categorie inhuur, Omnifocus en Mark Bassie, Adviseur, Flex-beheer. In de aanloop naar het congres leest u op FlexNieuws een interview met bovengenoemde sprekers.

Experts gemeente Rotterdam, vooroverleg t.b.v. congres HRM in de Overheid, 1 oktober 2020
V.l.n.r.: Jaap Wils, Jeroen Smolders, Jack van Emden (Gemeente Rotterdam) en Antoinette Vriend (Omnifocus), Mark Bassie (Flex-beheer)

Update september 2020: deze specifieke discussieworkshop met experts uit Rotterdam kan dit jaar helaas niet doorgaan als gevolg van aangescherpte corona-richtlijnen vanuit de gemeentelijke organisatie. Het plan is om de workshop te verplaatsen en volgend jaar op te nemen in het programma.

In 2019 werd tijdens het congres HRM in de Overheid eveneens een interactieve sessie gehouden met experts uit (semi)overheidsorganisaties die hun visie gaven op dit thema. Bekijk hun inbreng via het verslag.

HR tech, employer branding, verzuim, vitaliteit, inzet oproepkrachten
Het parallelle programma biedt ook sessies en workshops over deze thema’s, die vanuit verschillend perspectief worden belicht. Daarbij is een goed evenwicht gevonden tussen ervaren deskundigen, werkzaam bij overheidsorganisaties en inzichten van wetenschappers, onder meer op het terrein van werkgeluk. Op deze manier biedt het congres een brede waaier aan kennis en inzicht en werkt het verbindend voor HR-professionals, werkzaam bij de overheid.

Last but not least, de informatiemarkt en de catering worden uitstekend verzorgd. Kortom, warm aanbevolen!

Datum: Donderdag 1 april 2021
Tijd: 09.00 – 17.30 uur
Locatie: Congrescentrum Spant Bussum

Meer informatie: Jaarcongres HRM in de Overheid 2020

*Het congres was eerst gepland op 16 april 2020; vanwege de maatregelen rondom het coronavirus is het congres verplaatst naar 1 oktober 2020. Door nieuwe maatregelen is het nogmaals verplaatst, ditmaal naar 1 april 2021.