278.000 vacatures op mbo-niveau in eerste half jaar 2018

0
130

Het aantal mbo-vacatures stijgt nog altijd en het aantal jongeren met een WW-uitkering neemt steeds verder af.

Dat blijkt uit de nieuwe Basiscijfers Jeugd die UWV en SBB maandag hebben gepubliceerd.

In de periode van januari tot en met juni 2018 ontstonden ruim 278.000 vacatures op mbo-niveau. Dit is een stijging van ruim 8% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De stijging geldt voor vrijwel alle beroepsgroepen. De grootste stijging is te zien in de sectoren retail, technische installaties en systemen en transport en logistiek. Regionaal ontstaan de meeste vacatures in Groot-Amsterdam, gevolgd door Midden-Utrecht en Rijnmond. In Gorinchem en Drenthe ontstaan de minste vacatures.

Ruim 278.000 nieuwe mbo-vacatures in H1 2018

Minder WW-uitkeringen aan jongeren
De instroom van het aantal WW-uitkeringen onder jongeren tot 27 jaar daalde in de eerste acht maanden van 2018 met 21% ten opzichte van vorig jaar. In de sectoren onderwijs, detailhandel, financiële en zakelijke dienstverlening en gezondheidszorg is de afname het grootst. In alle regio’s zien we een afname van de WW-instroom. Vooral in de Achterhoek, Rivierenland, Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe. Daar neemt het aantal jongeren dat een WW-uitkering aanvraagt met een derde af. Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV: “Jongeren die nu starten op de arbeidsmarkt hebben veel kansen op werk. We zien dat meer jongeren hun baan behouden. Jeugdwerkloosheid komt hierdoor steeds minder vaak voor.”

Aantal studenten met leerbaan gestegen
Het totaal aantal mbo-studenten was in schooljaar 2017-2018 ruim 486.000, een lichte stijging van 1,5% ten opzichte van het schooljaar daarvoor. Het aantal mbo-studenten met een leerbaan steeg met 8% tot bijna 108.000. De sectoren waarin de meeste studenten een leerbaan volgen zijn retail, gastvrijheid en zorg. Voor stages zijn dit de sectoren zorg, welzijn en sport en bewegen. Ton Heerts, duovoorzitter SBB: “Bij leerbanen snijdt het mes aan twee kanten. Onderwijs en bedrijfsleven leiden samen, op de werkvloer, de vakmensen van de toekomst op. Daarbij krijgt ruim 86% van deze studenten een vaste aanstelling binnen het bedrijf na afloop van de studieperiode.”

Digitaal dashboard
De Basiscijfers Jeugd van SBB en UWV zijn verwerkt in een digitaal dashboard, waar geïnteresseerden eenvoudig de ontwikkelingen per opleidingsniveau, regio en sector kunnen volgen. Vier keer per jaar verschijnt een actueel beeld van de mogelijkheden die jongeren op de regionale arbeids- en stagemarkt hebben. SBB en UWV werken hierin samen om organisaties die zich bezighouden met jongeren, onderwijs en de arbeidsmarkt te informeren over ontwikkelingen, kansen en knelpunten.

Bron: S-BB, 15 oktober 2018