181 duizend banen verdwenen tussen februari en juni bij bedrijven met NOW-steun

0
149

Bij de bedrijven die NOW-steun ontvingen, zijn tussen februari en juni 181 duizend banen verdwenen. Dit is een afname van 6,9 procent.

Het baanverlies was met 12,2 procent het grootst in de bedrijfstak verhuur en overige zakelijke dienstverlening, waaronder de uitzendsector, gevolgd door de bedrijfstakken horeca en cultuur, sport en recreatie (beide 10 procent). Dat meldt het CBS.
Banen van werknemers bij bedrijven met NOW-uitkering, naar bedrijfstak
Sectoren met meeste baanverlies
De bedrijfstakken waarin verhoudingsgewijs de meeste werknemersbanen waren betrokken bij een NOW-uitkering waren de horeca (85 procent van het aantal werknemersbanen in februari), cultuur, sport en recreatie (76 procent) en verhuur en overige zakelijke diensten, waaronder uitzendbureaus (57 procent). In deze drie bedrijfstakken verdwenen van maart tot en met juni ook de meeste banen.

Bij de bedrijven die geen NOW-steun ontvingen, groeide het aantal banen licht, met 0,3 procent. Ook in de horeca was er nog sprake van banengroei (6,4 procent) bij de 15 procent bedrijven die geen NOW-steun ontvingen. Het gaat dan voornamelijk om banen bij fastfoodrestaurants en cafetaria’s.

Vaker NOW-steun in kleinere bedrijven
Kleinere bedrijven ontvangen iets vaker NOW-steun dan grotere bedrijven. Bij bedrijven met 10 tot 50 werkzame personen in dienst die een NOW-uitkering ontvingen ging het om 46 procent van de werknemersbanen en bij bedrijven met 50 tot 100 werkzame personen om 41 procent.

Vooral werknemers tot 30 jaar bij bedrijven die NOW ontvangen
Jonge werknemers (tot 30 jaar) zijn beter vertegenwoordigd in de bedrijven die NOW-steun ontvangen dan andere leeftijdsgroepen. Van de banen bij bedrijven die een NOW-uitkering krijgen was zelfs 42 procent bezet door werknemers van 20 tot 25 jaar.

Bron: CBS, 2 oktober 2020


Stijgende trend in faillissementen
Aantal faillissementen van bedrijven en instellingen per week

Het CBS publiceert elke week een update over het aantal faillissementen:
In week 39 zijn er 63 bedrijven failliet verklaard, lees meer