Hoofdlijnen van NOW 2.0

0
950

Hoofdlijnen van NOW 2.0

Marcel Reijmers
Marcel Reijmers

Woensdag 20 mei heeft Minister Koolmees de Tweede Kamer een Kamerbrief gestuurd met daarin de hoofdlijnen van de NOW 2.0. In dit artikel beschrijft Marcel Reijmers van FlexKnowledge deze hoofdlijnen. Ze zijn nog niet uitgewerkt in definitieve teksten. In de aanloop naar de behandeling in de Tweede Kamer op 28 mei zijn met de Sociale Partners al enkele aanpassingen overeengekomen: de periode is verlengd en de ontslagboete is aangepast.

Werking in de basis hetzelfde als NOW 1.0
De grote lijnen blijven hetzelfde, al wordt de periode nu geen 3, maar 4 maanden. Dat betekent dat wordt gekeken naar het omzetverlies over 4 maanden en de loonsom van periode 6, 7, 8 en 9. Dat zijn de maanden juni, juli, augustus en september.

Doe je 4-weeks aangifte dan wordt dat waarschijnlijk week 21 tot en met week 36. Die eindigt echter al op 6 september en dat is wat vroeg voor een regeling die loopt tot en met 30 september. Wellicht verandert dit nog, maar daarvoor moeten we wachten op de definitieve uitwerking. Die komt in de loop van juni.

Voor de omzet moet je kijken naar de 4 maanden die aansluiten op de periode die je voor NOW 1.0 hebt gebruikt. Heb je niet meegedaan aan NOW 1.0, dan mag je ook voor NOW 2.0 schuiven met de beginmaand, dus bijvoorbeeld juli/augustus/september/oktober i.p.v. juni/etc. Het is nog even de vraag hoe de referentie-omzet wordt berekend, nu de periode is verlengd naar 4 maanden. Het ligt voor de hand om de omzet van 2019 dan door 3 te gaan delen.

Als basis voor het voorschot en de maximale hoogte van de subsidie dient de loonsom van maart of periode 3.

De NOW 2.0 kan worden aangevraagd tussen 6 juli en 31 augustus. In de aanloop daarnaartoe wordt de definitieve Regeling gepubliceerd waarin de hoofdlijnen zijn omgezet in concrete regelgeving.

Opslag gaat van 30% naar 40%
De vaste opslag voor vakantiegeld, pensioen en werkgeverslasten gaat van 30 naar 40%. Daarmee is de subsidie nog steeds niet volledig kostendekkend, maar het is natuurlijk wel een forse verbetering!

Ontslagboete aangepast
De extra afslag in de subsidie van 50% bij ontslag wegens bedrijfseconomische reden uit de NOW 1.0 komt niet terug in NOW 2.0. Het effect van een dalende loonsom dat ervoor zorgt dat de subsidie zelfs volledig kan verdampen, blijft wel gehandhaafd. De Minister heeft in overleg met de Sociale Partners wel afgesproken dat als er voor meer dan 20 man toch economisch ontslag wordt aangevraagd en toegestaan, er een extra korting van 5% komt op het uiteindelijke subsidiebedrag, tenzij met vakbonden afspraken zijn gemaakt. Contracten die van rechtswege aflopen, verlagen natuurlijk wel de loonsom en daarmee de subsidie, maar vallen uitdrukkelijk niet onder ‘ontslag wegens bedrijfseconomische reden’.

Bonus, winstuitkering en inkoop van eigen aandelen mag niet meer
Een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW mag geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen voor het jaar 2020, tot en met de dag van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Bij bonussen zal dit beperkt worden tot de bonussen die worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie. Het gaat dus niet om bijvoorbeeld een bonus voor het interne personeel. Onder bonussen worden zowel winstdelingen als andere bonusbetalingen verstaan. De Minister heeft aangegeven dat er voor bepaalde (MKB-)bedrijven een uitzondering komt, maar die moet nog worden uitgewerkt.

Subsidies tellen mee als omzet bij het berekenen van de NOW
De schrik sloeg menigeen om het hart bij het lezen van de volgende tekst op pagina 6 en 7 van de Kamerbrief: ‘Voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0 geldt dat subsidies die ondernemers in het kader van de coronacrisis ontvangen als omzet meetellen. Dit geldt ook voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten die in deze brief wordt aangekondigd. Bij de vaststelling van de definitieve tegemoetkoming kan een nabetaling of terugvordering aan de orde zijn.’

Aangezien de NOW ook een subsidie is, suggereert dit dat je de subsidie die je hebt gekregen in het kader van NOW 1.0 mee zou moeten tellen als omzet bij het berekenen van het omzetverlies voor NOW 2.0. Dan blijft er dus voor niemand enige subsidie over. Dat lijkt gelukkig niet zo te zijn, maar het is wel iets om rekening mee te houden als je gebruik maakt voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB, de opvolger van de TOGS, die kan oplopen tot maximaal € 50.000,- voor 4 maanden.

Nog vragen?
Tot zover de hoofdlijnen van NOW 2.0. Uiteraard blijf ik je op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Ook zullen we weer een handige tool ontwikkelen om de subsidie mee te kunnen berekenen en bewaken. Heb je nu al vragen over deze of andere regelingen? Neem dan contact met ons op via de mail of bel ons via 088 – 999 1200.

Vorig artikelVak van klantenservice medewerker stijgt in aanzien
Volgend artikelRandstad Boost – opleidingen voor vacatures in zorg, bouw en ict
Marcel Reijmers
Marcel Reijmers is eigenaar van FlexKnowledge. FlexKnowledge adviseert en begeleidt uit- en inleners bij vraagstukken rondom o.a. wet- en regelgeving in de flexbranche, kostprijzen, sectorindeling, inlenerbeloning, CAO's, arbeidsovereenkomsten, Algemene Voorwaarden en arbo- en verzuimbeleid. Hij wordt regelmatig ingeschakeld door gerenommeerde advocatenkantoren vanwege zijn diepgaande kennis van de branche en de raakvlakken tussen uitzenden en regulier arbeidsrecht. Ook doet hij bij overnames onderdelen van het due diligence onderzoek. Daarnaast is Reijmers eindredacteur van CAOWijzer en FlexWijzer van FlexNieuws waarvoor hij ook columns schrijft. Voor ARTRA Arbeidsmarktopleidingen ontwikkelt en verzorgt hij trainingen en van keesz.com is hij een van de initiatiefnemers en adviseur. Kernkwaliteit: vertalen van alle ingewikkelde wet- en regelgeving in deze branche naar bruikbare praktijk. Van 2008 tot 2013 heeft hij HelloFlex People ontwikkeld van concept tot een organisatie met 150 aangesloten intermediairs. In die rol heeft hij ook diverse intermediairs geadviseerd en begeleid bij het starten van hun bedrijf. Eerder in zijn loopbaan heeft Reijmers 13 jaar bij de Luba Groep gewerkt, waarvan de laatste 7 jaar als manager Organisatie & Kwaliteit. Onderdeel van die functie was het ontwikkelen en geven van trainingen op het gebied van de CAO en wet- en regelgeving. Als projectmanager namens Luba is hij verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling en daaropvolgende implementatie van FlexService software. Samen met UWV Leiden heeft hij in 1999 aan de wieg gestaan van de huidige manier van verzuimbegeleiding in de uitzendbranche. Ook heeft hij geparticipeerd in diverse projecten bij de ABU en STAF over arbo- en verzuimbeleid en was hij lid van verschillende commissies.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here