"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Uren ABU-Marktmonitor krimpen ook in periode 3, beeld eerste kwartaal diffuus

De ABU heeft de uren- en omzetontwikkelingen van periode 3 gerapporteerd en meldt opnieuw een daling van het aantal uitzenduren en van de omzet. Daarmee zijn ook de eerste flexcijfers over het eerste kwartaal bekend. Hoofdredacteur Wim Davidse trekt voorzichtig wat eerste conclusies.

In periode 3 van 2024 daalde het aantal uitzenduren met 8,0%. De omzet van de uitzendbranche daalde met 0,6% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de recentste cijfers van de ABU Marktmonitor

De ontwikkelingen per sector zijn als volgt:

  • Administratieve sector: het aantal uren daalde met 15,9% en de omzet is gedaald met 4,6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Industriële sector: het aantal uren daalde met 3,8% en de omzet steeg met 2,9% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Technische sector: het aantal uren daalde met 10,2% en de omzet daalde met -2,1% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
Bron: Uren en omzet uitzendbranche periode 3 2024 ABU Marktmonitor

 

Verrassend weinig ABU-herstel

Nu de uren- en omzetontwikkelingen van de eerste 3 perioden door de ABU zijn gerapporteerd, en daarmee dus de eerste flex-cijfers over het eerste kwartaal bekend zijn, kunnen voorzichtig wat eerste conclusies worden getrokken.

De eerste is dat de ontwikkeling die de ABU Marktmonitor toont niet meevalt. De totale uren zijn in het eerste kwartaal van 2024 met 8,7% gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. Dat is niet heel veel beter dan de krimp van 10,7% in het laatste kwartaal van 2023 en iets slechter dan ik voor het eerste kwartaal had geraamd.

Het herstel lijkt dus maar heel langzaam naderbij te komen. De voor het hele jaar 2024 geraamde urenkrimp van de ABU Marktmonitor (-5% ten opzichte van 2023) staat nog overeind, maar is al iets spannender geworden. De enorme stijging van het gemiddelde uurtarief is wat afgekoeld: in het eerste kwartaal bedroeg die nog 8,6% terwijl de stijging over heel 2023 maar liefst 13,1% was. Al met al is de totale omzet in het eerste kwartaal met 0,9% gekrompen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2023.

Structurele impact

Voor nu is het interessant om de drie verschillende beroepsgroepen (Admin, Indu en Tech) even apart onder de loep te leggen.

Uit de figuur met data van 2001 tot en met 2024 blijkt dat de ABU-uren meebewegen op het ritme van de economie en dat de ruimte of krapte op de arbeidsmarkt daar randvoorwaarden aan stelt: als de economie gaat groeien, stijgen de uitzenduren; zodra de arbeidsmarkt krap wordt (de werkloosheid zakt richting en onder de 5%-grens), beginnen de uitzenduren te dalen, ook al groeit de economie nog lekker door.

In de afgelopen 10 jaar zijn de Admin-uren en Tech-uren in ABU Marktmonitor relatief weinig gegroeid c.q. relatief vaak en sterk gekrompen. Daar zijn een paar structurele oorzaken voor aan te wijzen:

  • De Admin-uren zijn in het eerste kwartaal met een stevige 17,4% gekrompen. Hier is van herstel duidelijk geen sprake. Deze uren staan onder druk omdat de hier door de betreffende ABU-leden geplaatste uitzendkrachten vanwege digitalisering steeds minder gevraagd zijn. In de Admin-hoek is bij werkgevers in alle denkbare sectoren steeds meer behoefte aan beter opgeleide krachten, maar die behoren nauwelijks of niet tot de doelgroep van de betreffende ABU-leden;
  • Voor de Tech-uren geldt, met een krimp van 9,1% in het eerste kwartaal, een soortgelijke redenering. De krapte op alle opleidingsniveaus maakt het hier voor de deelnemers aan de ABU Marktmonitor nog wat heftiger: technici van alle opleidingsniveaus zijn (super) schaars en worden steeds vaker door gespecialiseerde uitzend- en detacheringsbureaus geplaatst, krijgen makkelijker een vast contract bij opdrachtgevers, maar gaan ook vaak als zzp’er aan de slag. Eind 2023 was liefst 15,0% van alle technici werkzaam als zzp’er, 10 jaar eerder was dat nog 12,6%.

Redelijke ontwikkeling, goede barometer

Anders dan de Admin- en de Tech-uren, houden de Indu-uren zich relatief goed. Hoewel ook deze beroepsgroep het in de ABU Marktmonitor stevig voor de kiezen krijgt, en opdrachtgevers vanwege de krapte een voorkeur lijken te ontwikkelen voor werknemers in eigen vaste dienst, is hier meer groei respectievelijk minder krimp te zien dan in Admin en Tech. Over de afgelopen kwartalen is ook duidelijk terugkeer naar herstel zichtbaar, met nog een urenkrimp van 4,4% in het eerste kwartaal.

Die (langzame) beweging loopt ook heel mooi parallel met andere vroege indicatoren van de economische ontwikkelingen, zoals de inkoopmanagersindex PMI (purchasing managers index), het producentenvertrouwen en de verwachte personeelssterkte in de industrie. De Indu-uren lijken dus mee te kunnen gaan profiteren van herstel dat later dit jaar in de industrie lijkt te arriveren.

De komende vier weken volgen de omzetcijfers van de beursgenoteerde uitzend- en detacheringsconcerns, van de VvDN en van het CBS, dus dan krijgen we weer een compleet beeld van de ontwikkelingen van de verschillende flex-segmenten in het eerste kwartaal.

 

Wim Davidse is director Trends & Insights bij ZiPmedia en toekomstverteller en strategisch prestatie-adviseur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *