"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Detacheerders bieden meer vaste contracten, ondanks afvlakking omzet

Het aantal gedetacheerden in vaste dienst is fors gestegen vergeleken met een jaar geleden. Dit ondanks een afvlakking in het tweede kwartaal van het aantal vacatures en in de duur van de opdracht. Dit blijkt uit de nieuwste MarktMonitor van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN), de branchevereniging voor detacheringsorganisaties.

De omzet van de leden van de VvDN is in het tweede kwartaal van 2023 iets minder hard gegroeid dan in het eerste kwartaal. De omzet steeg met 8% ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de MarktMonitor van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN). In vergelijking met het vorige kwartaal is de omzet licht gedaald, vooral omdat het eerste kwartaal 4 extra werkdagen telde. Detacheerders voelen, ondanks de schaarste op de arbeidsmarkt, dat er sprake is van afvlakking in het aantal vacatures en in de duur van de opdracht.

Kentering voor detacheringssector

Fred Boevé, bestuurslid VvDN

Fred Boevé, bestuurslid VvDN, spreekt van een kentering in de sector. “We zien dat opdrachtgevers risicomijdend gedrag vertonen en een pas op de plaats maken. In combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor ook wij soms moeite hebben met het vinden van de juiste persoon, heeft dit tot gevolg dat de omzet nog wel stijgt, maar minder hard dan de voorgaande achtereenvolgende acht kwartalen. We zien wel steeds meer dat de inlenende organisatie door de schaarste de contractvorm minder relevant vindt dan het beschikken over de benodigde competenties.”

Meer tijd tussen opdrachten

De leegloopperiode, de periode zonder opdracht waarbij de gedetacheerden gewoon salaris doorbetaald krijgen,  is gestegen van 3,18% naar 5,57%. Boevé: “We zien dat er meer tijd zit tussen opdrachten. Er worden meer kandidaten uitgenodigd om op een project te solliciteren en bovendien kijken veel van de gedetacheerden ook kritisch naar of ze een opdracht accepteren.” Voor de werkgever heeft dit tot gevolg dat de periodes tussen de opdrachten langer zijn, maar wel moeten worden doorbetaald.

Meer mensen in vaste dienst

Volgens Boevé dankt de detacheringssector zijn groei vooral aan de behoefte van jonge mensen hun werk flexibel in te richten. Daarom bieden detacheerders ook veel vaste contracten en geven ze hun medewerkers veel invloed op de keuze van de opdracht. Vandaar dat de VvDN-leden zelf ook veel meer mensen in vaste dienst hebben. Het aantal gedetacheerden in vaste dienst is – met 13% – fors gestegen vergeleken met een jaar geleden.

Boevé: “Als er mensen uitstromen, is het veelal naar een opdrachtgever. Opdrachtgevers hebben door de schaarste in de markt meer over voor mensen die al goed zijn opgeleid door de detacheringspartijen.”

Flexibele schil meer gewaardeerd

Detacheerders zien wel een duidelijke kentering in de waardering van gedetacheerden, zegt de branchevereniging. “Gedetacheerden die op een opdracht zitten, worden nu echt voor vol aangezien. Ze zijn een serieus onderdeel van de arbeidsinrichting van een organisatie. Op het moment dat er moet worden gereorganiseerd bij een opdrachtgever, is het ook niet meer zo dat de flexibele schil automatisch en volledig wordt afgebouwd. De detacheerder is een strategische business partner geworden voor de opdrachtgever op het gebied van HR.”

Engineering, finance en ICT op kop

De vakgebieden engineering, finance en ICT zijn nog steeds de motor onder de detacheringswereld. Engineering is gestegen met 14%, finance met bijna 6% en ICT met bijna 8% ten opzichte van een jaar geleden. Bij ICT is er duidelijk minder sprake van vraag naar ERP specialisten maar is er en stijging te zien in het aantal adviseurs met kennis van Artificial Intelligence (AI).

Secretarieel maakt een klein onderdeel uit van de omzet, maar stijgt met 24%. Organisaties willen dat er weer meer op kantoor wordt gewerkt, organiseren bedrijfsfeesten en klantevenementen.

Legal, Medisch en Inkoop dalen

De omzet in het vakgebied Legal is met 16% gedaald. Volgens de VvDN omdat een aantal door de overheid geïnitieerde, coronagerelateerde, steunmaatregelen worden afgebouwd of komen te vervallen.

Een ander gegeven is dat dat detacheerders in deze sector vooral kandidaten leveren met een hbo-achtergrond, in de juridische wereld paralegals geheten. De vraag naar advocaten en juristen met een academische achtergrond vertoont een andere dynamiek dan die voor paralegals.

Inkoop en Logistiek is met bijna 12% gedaald. De afname in de maakindustrie en overvolle pakhuizen zijn hier debet aan. Medisch is gedaald met 25%. Na de enorme stijging in coronatijd is dit een forse daling, maar wel in lijn der verwachting.


Kerncijfers tweede kwartaal 2023

  • Omzet per werkbare dag wederom gegroeid met 8% in vergelijk met tweede kwartaal van 2022.
  • Omzet per gedetacheerde en per werkdag gestegen.
  • Aantal gedetacheerden met 2,19% gestegen t.o.v. een jaar eerder.
  • Percentage leegloop toegenomen naar 5,57%, in lijn met vorig kwartaal (5,68%) en toegenomen t.o.v. het tweede kwartaal van 2022 (3,18%).
  • Het percentage medewerkers met vast dienstverband blijft verder toenemen. In het tweede kwartaal 2023 was dit 56,1%.
  • Verkooptarief stijgt met 7,86% t.o.v. tweede kwartaal van 2022 en 1,16% t.o.v. het vorige kwartaal.

Bron: VvDN, 22 augustus 2023

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.