"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Iets meer uitzendbureaus failliet, een kentering na corona-luwte?

Het aantal faillissementen in de uitzendbranche liep afgelopen kwartaal weer op. Van een faillissementsgolf is zeker nog geen sprake, maar het lijkt op een kentering na het zeer lage aantal failliete uitzendbureaus in en vlak na de coronacrisis.

In het eerste halfjaar van 2023 zijn 34 uitzend-/arbeidsbemiddelingsbureaus failliet gegaan volgens de site faillissementen.com. Op zich niet schrikbarend veel, maar wat opvalt is dat er een stijgende lijn in zit. In het eerste kwartaal van dit jaar gingen 10 uitzendbedrijven failliet, in het tweede kwartaal liep dat aantal op tot 24, zo meldt Faillissementen.com.

Trendbreuk na corona
Deze stijging van het aantal faillissementen kan de verwachte trendbreuk inluiden. Tijdens en vlak na de coronacrisis gingen relatief heel weinig uitzendbureaus failliet.

De reden daarvoor is de overheidssteun en uitgestelde belastingen in die periode. Dat was terug te zien in de cijfers. Volgens Faillissementen.com gingen in het coronajaar 2020 nog 84 uitzendbureaus failliet, in 2021 slechts 34 en in 2022 42. Die aantallen liggen aanzienlijk lager dan vóór de coronacrisis. Zo gingen in 2019 nog ruim honderd uitzenders failliet.

Nu is die overheidssteun er niet meer en sinds 1 oktober 2022 moeten bedrijven hun uitgestelde belastingen betalen. En dan zijn er ook nog bedrijven die een deel van de NOW of TVL-subsidies moeten terugbetalen.

Verwachting meer faillissementen
De algemene verwachting was dan ook dat er in 2023 veel meer faillissementen zouden komen in de flexbranche. De geringe stijging van het aantal faillissementen in dit eerste half jaar zou daarop kunnen duiden.

Bron CBS

Maar die conclusie moet voorzichtig worden getrokken, zeker omdat het aantal faillissementen in de flexbranche nog altijd onder het pre-corona niveau ligt. Van een faillissementsgolf is dus nog absoluut geen sprake.

Dat blijkt ook uit de cijfers van het CBS (die overigens iets afwijken van de informatie van Faillissementen.com). Hierin is ook te zien dat na de dip in het aantal faillissementen in en vlak na de coronacrisis het aantal faillissementen in de uitzendbranche nu oploopt, maar nog niet op pre-coronaniveau is. Deze ontwikkeling is overigens zichtbaar in alle sectoren van de Nederlandse economie.

Faillissementen CBS
Het aantal faillissementen in de uitzendsector is overigens zeer laag gezien het feit dat er naar schatting 16.000 uitzendbureaus in Nederland zijn. Niet bekend hoeveel uitzendbureau jaarlijks stoppen (zonder faillissement).

Lees ook
CBS: Uitzenders enige sector met krimp aantal banen
CBS: omzet uitzendbranche vierde kwartaal 2022 11% hoger

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.