"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Reactie Bovib op zzp-plannen van kabinet

Bovib, de branchevereniging voor intermediairs en brokers, twijfelt of de nieuwe criteria voor zelfstandig ondernemerschap voldoende duidelijkheid bieden.
Bovib
“Er is meer echte vernieuwing nodig. Daar denken we graag over mee.”

Intermediairs en brokers zijn redelijk tevreden over de aangekondigde nieuwe maatregelen van het kabinet rondom zzp. “Een rechtsvermoeden van werknemerschap onder een bepaald uurtarief, speciale aanpak voor risicovolle sectoren en ondernemerscriteria: daar kunnen we zeker wat mee,” zegt Sem Overduin namens de brancheorganisatie voor intermediairs en brokers. “Bovib is altijd voorstander geweest van handhaving op schijnzelfstandigheid, dus we verwerken nieuwe normen graag in ons keurmerk.”

Maar dat alleen als de spelregels heel duidelijk en toetsbaar zijn, benadrukt hij. Bovib twijfelt vooral over het het aanvullende criterium ‘inbedding in de organisatie’. “Om goed te kunnen handhaven of een criterium te verwerken in een keurmerk, moeten de antwoorden binair zijn: ja of nee. De aangekondigde nieuwe criteria om onderscheid te maken tussen werknemers en zzp’ers zijn nog te ambigu. Daarom denken we graag mee over de invulling en vertaalslag naar de praktijk.”

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) maakte in december meer bekend over de plannen om duidelijker onderscheid te maken tussen werknemers en zzp’ers. Dat gaat ze doen aan de hand van drie hoofdelementen: gezag, inbedding van het werk en zelfstandig ondernemerschap. Het criterium gezag bestaat al maar moet duidelijker worden, de laatste twee zijn nieuw.

Bovib is bang voor panieksituaties bij opdrachtgevers als er nieuwe maar onduidelijke regels worden ingevoerd. “Dat gebeurde ook in 2016, tijdens de invoering van de Wet DBA”, vertelt Overduin.

“We maken ons vooral zorgen over sectoren als zorg, kinderopvang en onderwijs”, zegt hij. “Deze branches kampen met grote personeelstekorten en het is helemaal niet zeker dat zzp’ers in deze sectoren terug in loondienst gaan als werken als zelfstandige niet meer kan. Den Haag moet zich echt bewust zijn van het risico dat deze onmisbare werkenden hun sector verlaten.”

Criteria voor ondernemerschap
De Bovib vindt het positief dat de minister ook contra-indicaties voor een arbeidsovereenkomst toevoegt. “Die erkenning van het zelfstandig ondernemerschap in de hoofdelementen biedt ruimte om toch aan de slag te gaan als zzp’er bij ingebed werk. Dat is belangrijk, want organisaties zullen altijd behoefte hebben aan flexibiliteit en inhuur van tijdelijke expertise.”

Bovib-voorzitter Schmidt Crans is voorstander van een tariefgrens: “Hiermee kun je onderscheid maken tussen zelfredzame en kwetsbare zzp’ers. Zo versterkt het de positie van zzp’ers met lagere uurtarieven.”

Oplossing in drie delen volgens de Bovib
Beheersbaarheid, daar moet deze wetgeving over gaan, vindt de voorzitter van Bovib. Zo geef je ook ruimte aan de groep die met recht zzp’er moet kunnen zijn. In plaats van criteria rondom gezag en inbedding, pleit de Bovib voor een eenvoudiger systeem. Er moet worden gekeken naar de uitvoerbaarheid van regelgeving en handhaving.

Dit betekent:
– Toetsingscriteria vanuit de fiscaliteit: gedraagt iemand zich als een echte ondernemer?
– Een weerlegbaar rechtsvermoeden op basis van een bepaald uurtarief.
– Sociale voorzieningen voor zelfstandig ondernemers.

Lees de visie van de Bovib
Lees ook de toelichting op ZiPconomy

Bron: Bovib, ZiPconomy, december 2022

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.