"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Kennismigranten buiten EU interessant voor schaarse arbeidsmarkt

Kennismigranten buiten EU zijn interessant arbeidspotentieel voor schaarste arbeidsmarkt

Nederland verliest aantrekkelijkheid op gebieden als tolerantie, huisvesting en gezondheidszorg

Kennismigranten van buiten de EU willen langer of permanent in Nederland blijven en hebben ook vaker de intentie om Nederlands te leren en de Nederlandse nationaliteit aan te vragen. Onder kennismigranten van binnen de EU is dit veel minder het geval.

Het aantrekken van kennismigranten van buiten de EU heeft een duurzamer effect op de arbeidsmarktschaarste dan het aantrekken van kennismigranten van binnen de EU.

Dit blijkt uit onderzoek van Intelligence Group en Ravecruitment naar de drijfveren, ervaringen en het toekomstperspectief van kennismigranten in Nederland, van binnen en buiten de EU.

Kennismigranten van buiten de EU geven vaker aan de intentie te hebben om te blijven in Nederland en te integreren in de Nederlandse samenleving vergeleken met kennismigranten van binnen de EU. De redenen van de gehele groep om wel of niet terug te keren naar het thuisland zijn vaak gerelateerd aan omstandigheden met familie, politiek en economie.

De beweegredenen voor een internationale carrière van kennismigranten van buiten de EU zijn langduriger van aard. Investeren in deze doelgroep door hen de hulp te bieden op het vlak van juridisch papierwerk en een betrokken contactpersoon kan helpen om hun onboarding te vergemakkelijken. Daarnaast kan een flexibele houding van de werkgever ten aanzien van vrije dagen voor bijvoorbeeld familie-evenementen in het land van herkomst helpen in een duurzame relatie met kennismigranten. Een internationale werknemer moet tenslotte langer reizen om bijvoorbeeld bij een bruiloft in zijn familie aanwezig te zijn.

Voorheen stond Nederland bekend om haar tolerantie, huisvesting en gezondheidszorg. Dit zijn juist terreinen waarop Nederland positie verliest. Dit geldt specifiek voor Amsterdam, waar met name de problemen op het gebied van huisvesting groter zijn (de hoofdstad steeg in 2022 van de 35e naar de 25e plek als duurste stad om in te wonen volgens het ‘cost of living’ onderzoek van Mercer). Dit effect zal naar alle waarschijnlijkheid ook doorsijpelen naar de overige grote steden in Nederland.

Het afschaffen van de 30% regeling zal onvermijdelijk effect hebben op de keuze van kennismigranten om in Nederland te wonen. Met name voor de kennismigranten van buiten de EU die minder tevreden zijn over het netto salaris in Nederland.

De ‘digital nomads’ is een groeiende groep van internationale werkers die locatieonafhankelijk werk uitvoeren, en eenvoudiger tussen verschillende landen beweegt. Dat betekent dat het ook lastiger wordt om deze groep te behouden.

“Waar de kennismigrant eerder vooral tijdelijk in Nederland werkzaam was, blijkt de kennismigrant van nu vooral een permanente aanwinst te zijn. Dat is zeer wenselijk om de arbeidsmarkt meer in balans te brengen en draagt bij aan economische ontwikkeling, groei van de organisatie en diversiteit en stabiliteit van het personeelsbestand”, zegt Gijs Notté, directeur van Ravecruitment.

De keuze van kennismigranten om op dit moment voor Nederland te kiezen is gebaseerd op andere belangen. Om als land toch nog kennismigranten aan te trekken is het van belang om allereerst een stabiel economisch klimaat te hebben. Daarnaast kan het zich het beste onderscheiden op andere terreinen, zoals de balans tussen werk en privé, het gebruik van de Engelse taal, het openbaar vervoer netwerk en de openheid van de bevolking.

Organisaties kunnen kennismigranten op verschillende platformen bereiken. Kennismigranten halen hun informatie in het migratieproces met name van websites die te maken hebben met werk, huizen, en sociale contacten, zoals LinkedIn, Funda en Facebook. Daarnaast maken ze ook gebruik van specifiekere websites gericht op expats, bijvoorbeeld: iamexpat, Dutchnews en Expatica.nl.

Over het onderzoek
De resultaten zijn afkomstig uit het onderzoek naar de drijfveren, ervaringen en toekomstperspectief in Nederland onder kennismigranten van binnen en buiten de EU.

Bron: IG, persbericht 3 augustus 2022

Lees ook
Meer kennismigranten van buiten de EU in 2021
Referent zijn voor kennismigranten, wat houdt het in?

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.