"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

CBS: steeds minder werkenden willen meer uren

Sinds begin 2015 is het aantal werkenden dat meer uren wil werken vrijwel voortdurend gedaald, behalve tijdens het begin van de coronacrisis in Q2 2020. Het gaat veelal om mensen met een bedrijfseconomisch of administratief beroep of dienstverlenende en zorg- of welzijnsberoepen.

Dat meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers uit de Enquête beroepsbevolking (EBB).

354.000 onbenutte deeltijders
In Q2 2021 hadden 9,0 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar betaald werk. Het overgrote deel (7,6 miljoen) wil een gelijk aantal uren blijven werken. Daarnaast gaven 682.000 mensen aan minder uren te willen werken, ook als dat gevolgen heeft voor het inkomen. De overige 759.000 werkenden gaven aan meer uren te willen werken, ongeacht hun beschikbaarheid. Een deel van hen zijn zogenoemde onderbenutte deeltijders: het gaat om 354.000 deeltijders (werken minder dan 35 uur per week) die niet alleen meer willen werken, maar hiervoor ook op korte termijn (twee weken) beschikbaar zijn.

Minder uren
Het aantal mensen dat minder uren wil werken ontwikkelde zich in de afgelopen jaren tegengesteld aan het aantal dat meer uren wil werken. Naarmate de werkloosheid afnam, slonk het aantal werkenden dat meer uren zou willen werken, van ruim een miljoen in Q2 2014 naar 759.000 in Q2 2021. Het aantal werkenden dat minder uren wil werken steeg van 520.000 in Q2 2012 naar 780.000 in Q2 2019. Na een daling in Q2 2020 is dit aantal in 2021 weer iets toegenomen.

Meer uren
In bedrijfseconomische en administratieve beroepen geven de meeste werkenden aan dat ze meer uren willen werken (123.000). Dit is overigens ook de grootste beroepsklasse, met in totaal 1,8 miljoen werkenden. Ook in zorg- en welzijnsberoepen werken veel mensen (1,3 miljoen) en zijn er veel werkenden die meer uren willen werken (111.000). In dienstverlenende beroepen werken beduidend minder mensen (691.000), maar is het aantal werkenden dat meer wil werken bijna even groot (113.000) als in de twee grootste beroepsklassen. Bij dienstverlenende beroepen gaat het bijvoorbeeld om schoonmakers en kelners en barpersoneel die aangeven meer uren te willen werken.

CBS: enquête beroepsbevolking, werkzame beroepsbevolking, meer of minder uren per beroepsklasse

Anderhalve dag meer per week
De groep werkenden die in Q2 2021 aangaf graag meer uren te willen werken werkte gemiddeld 21 uur per week, en wil gemiddeld 12 uur per week meer gaan werken. Van hen had 40% een vast dienstverband met vaste uren, 35% een flexibel contract of flexibele uren en 26% werkte als zelfstandige. Het aantal uitzendkrachten dat meer uren wil werken is 46.000, en 116.000 werknemers met een tijdelijk contract willen meer werken.

De helft van de 759 duizend werkenden die meer uren willen werken behoren tot de jongere leeftijdsgroepen.

Bron: CBS, 21 oktober 2021

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.