SLUIT MENU

Naar welke beroepsgroepen is vraag bij gemeenten?

In het eerste kwartaal van dit jaar waren er 6.247 openstaande vacatures bij gemeenten, een nieuw hoogtepunt. Naar welke beroepsgroepen is vooral vraag?

De groei in het aantal gemeentelijke vacatures hield in het tweede kwartaal van 2021 aan. Dat blijkt uit de recente Vacaturemonitor van het A&O-fonds Gemeenten.

Vacatures Q1 en Q2, 2021 bij gemeenten, bron A&O-fonds Gemeenten
Vacatures naar beroepsgroep bij gemeenten in Q1 en Q2, 2021, bron Vacaturemonitor A&O-fonds Gemeenten

Samenvatting Vacaturemonitor tweede kwartaal 2021
– Een nieuw hoogtepunt met 8.757 vacatures. Het hoogste aantal vacatures sinds het begin van de Vacaturemonitor (1ste kwartaal 2018).
– Kwartaal-op-kwartaal groei 40%; jaar-op-jaar groei 173%.
– Binnen alle beroepsgroepen was er groei. Er is vooral vraag naar ‘sport/recreatie’ (+167%), ‘dienstverlening/facilitair’ (+132%) en ‘trainee/BBL-stage’ (+98%) steeg sterk; beroepsgroepen die gebaat zijn bij fysieke interactie.
– Beroepsgroepen ‘burger/-publiekszaken’ en ‘administratief’ sterkste jaar-op-jaar groei (en dus het grootste herstel na de lockdown). Ook de vraag naar ‘buitendienst/groenvoorziening’ is inmiddels hersteld.
– Aantal vacatures groeide bij alle opleidingsniveaus, maar tot en met MBO/HBO-niveau sterkste groei.
– In alle provincies groeide het aantal gemeentelijke vacatures. Het aantal vacatures is het hoogst in Zuid-Holland.

Bron: A&O-fonds Gemeenten, 25 augustus 2021

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.