SLUIT MENU

FlexAssets webinar over wijzigingen StiPP-pensioen per 01-01-2022

Wijzigingen StiPP-pensioen per 01-01-2022

Met ingang van 1 januari 2022 gaan de wijzigingen van het StiPP-pensioen in werking. Zowel in de wachttijd als in de pensioenberekening.
FlexAssets biedt een webinar om belangstellenden hierover te informeren.

Wat komt in het webinar aan de orde?
• Wijziging van de wachttijd van 26 naar 8 weken
• Welke weken tellen mee?
• Wat bij opvolgend werkgeverschap?
• Een werknemer keert terug in de sector
• Aanpassing pensioengevend salaris
• Uw verantwoording als werkgever ten aanzien van de administratie
• Processen aanpassen
• Gevolgen voor de kostprijs

Data
Dit webinar duurt ongeveer een uur wordt op verschillende data verzorgd, zowel overdag als in de avonduren:

27 september 2021 van 14.00 uur tot 15.00 uur
5 oktober 2021 van 11.00 uur tot 12.00 uur
14 oktober 2021 van 19.30 uur tot 20.30 uur
2 november 2021 van 11.00 uur tot 12.00 uur
8 november 2021 van 19.30 uur tot 20.30 uur

Inschrijven voor dit webinar? Klik hier

Het is ook mogelijk om dit webinar als in company training te laten verzorgen; stuur daarvoor een mail naar info@flexassets.nl.

Bron: FlexAssets, 13 september 2021

Lees ook
Wat betekent het SER-akkoord voor het StiPP-pensioen?

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.