SLUIT MENU

Wat betekent het SER-akkoord voor het StiPP-pensioen?

Wat betekent het SER-akkoord voor het StiPP-pensioen?

Door Johan van Eekhout, Managing Partner Van Eekhout Groep en Voorzitter Pensioenorde

Johan van Eekhout
Johan van Eekhout

Het onlangs gepresenteerde SER-akkoord voor hervorming van de arbeidsmarkt bevat onder meer afspraken over de rechten van flexkrachten, waaronder uitzendkrachten. De rechten en arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten worden zoveel mogelijk gelijkgetrokken aan de rechten van vaste werknemers. Dit betekent onder meer dat de opbouw van pensioen (vanaf dag één) gelijkwaardig moeten worden aan het pensioen van werknemers in vaste dienst.

Hoe is de huidige situatie voor sommige werkgevers?

  • Voor de uitzendpopulatie: eerste half jaar geen pensioen (wachttijd), daarna één jaar de basisregeling (2,6% werkgeversbijdrage) en dan de plusregeling (8% werkgeversbijdrage). Verplichte aansluiting StiPP;
  • Voor vast personeel: aparte regeling niet bij StiPP;
  • Voor payroll medewerkers: adequate pensioenregeling (14,5% werkgeversbijdrage) niet bij StiPP.

Het kan dus voorkomen dat werkgevers wel drie pensioenuitvoerders hebben. Met alle bijbehorende uitdagingen van dien. Op dit moment is het namelijk niet mogelijk (op gedispenseerde regelingen na) om alle pensioenregelingen bij één uitvoerder onder te brengen.

Wat wordt er nu besproken?
De vakbonden en de werkgevers bereiden een nieuwe CAO voor Uitzendkrachten voor. Ook het pensioen is onderdeel van dit overleg. Momenteel liggen de onderhandelingen stil.

De inzet van de vakbonden is: onder andere verhoging van de pensioenpremie richting de 18%, waarbij de verhoging voor rekening van de werkgever komt (14% om 8% nu) en geen wachttijd voor deelname.

Mijn vraag is: hoe wil de uitzendbranche dat invullen?

  • Gaat de uitzendbranche het StiPP pensioen aanpassen?
  • Vervallen van de verplichting tot aansluiting bij StiPP?

Wat zou de voorkeur van de branche zelf zijn?

  1. Laten zoals het is: StiPP eerste jaar basisregeling, daarna de plusregeling
  2. Direct de StiPP plusregeling
  3. Adequate pensioenregeling, geen verplichte aansluiting StiPP
  4. Stoppen met StiPP

Ik ben benieuwd naar jullie mening! Je kunt reageren onder dit blog.
Of reageer via mijn poll in LinkedIn/FlexNieuws

Johan van Eekhout is managing partner van de Van Eekhout Groep en sinds 1994 pensioen- en inkomensadviseur. Hij is ook landelijk voorzitter van de Pensioenorde.