"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Minder zorg, meer kosten en hoger ziekteverzuim in ouderenzorg coronajaar 2020

Minder zorg, meer kosten en hoger ziekteverzuim in ouderenzorg in coronajaar 2020

In de VVT-sector is het nog steeds moeilijk – ondanks de instroom van extra personeelsleden – om de formatie op peil te houden. De kosten voor de flexibele schil van zzp’ers en uitzendkrachten stegen in 2020 met 10,5%, blijkt uit onderzoek van jaarverslagen uit de VVT-sector door Intrakoop.

Toch staan in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg-sector (VVT) financieel gezien vrijwel alle seinen op groen, ondanks de coronacrisis. Organisaties in de ouderenzorg hebben in 2020 samen de omzet zien stijgen met bijna 10% en er is ook meer winst gemaakt.

Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg, en Verstegen accountants en adviseurs onderzochten de cijfers van 138 zorgorganisaties in de VVT, die samen een kleine 50% van de totale omzet van de sector vertegenwoordigen.

Qua productie (de geleverde zorg) deden de zorginstellingen wel een behoorlijke stap terug. Hoewel er minder cliënten werden behandeld en verzorgd, namen de directe kosten voor de zorg met 22,2% toe, onder andere door de aanschaf van beschermingsmiddelen, medicijnen en het testen van cliënten en medewerkers.

Minder cliënten, wel hogere kosten voor zorg
Bij de onderzochte instellingen daalde het aantal cliënten met een ZZP/zorgprofiel met 3,7% tot in totaal 49.491 cliënten. Het aantal dagen zorg met verblijf nam met 2,9% af. De VVT-organisaties zagen door de afschaling van de planbare zorg bij ziekenhuizen ook het aantal cliënten in de wijkverpleging (min 4,1%) afnemen. Bij geriatrische revalidatie en de eerstelijnsverblijf zorg was er zelf sprake van een teruggang van respectievelijk 31% en 41%.

Hoog ziekteverzuim
Het toch al vrij hoge ziekteverzuim in de VVT is in het eerste coronajaar hard gestegen. In 2019 bedroeg het verzuimpercentage 6,6%; in 2020 is dit opgelopen tot 7,9%. De onderzochte VVT-organisaties zagen per saldo zo’n 7.900 extra medewerkers instromen: een toename van 3,8% in het aantal fte’s. Ook de totale personeelskosten namen behoorlijk toe en wel met 10,0%. De toename komt onder andere door de instroom van extra medewerkers en de in 2020 uitgekeerde zorgbonus. Ook is het nog steeds moeilijk – ondanks de instroom van extra personeelsleden – om de formatie op peil te houden. Dit blijkt onder andere uit de post personeel niet in loondienst (PNIL). De kosten voor de flexibele schil van zzp’ers en uitzendkrachten steeg in 2020 met 10,5%.

Bron: Intrakoop, 7 juli 2021

Lees ook
Zorg dat zorgbonus ook terechtkomt bij zelfstandigen en uitzendkrachten
Zorginstellingen weigeren flexkrachten hun zorgbonus

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.