"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Nieuw: CAO Aan de Slag voor arbeidsbeperkten

Op 1 juli 2021 gaat de cao Aan de Slag in. Dat hebben Cedris, VNG, CNV en FNV afgesproken.

De cao Aan de Slag is een geheel nieuwe cao.
Deze cao geldt voor mensen met een arbeidsbeperking die:

– niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen;
– met behulp van subsidie werken (loonkostensubsidie) of werken in een veilige, aangepaste omgeving (beschut werk);
– in dienst zijn bij een (onderdeel van een) gemeente, gemeenschappelijke regeling of andere publieke organisatie die belast is met de uitvoering van de Participatiewet. (Dat is de wet die ervoor moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking.) Die organisaties hebben als doel mensen te begeleiden naar een reguliere baan, eventueel via detachering;
– in het doelgroepregister banenafspraak zijn opgenomen. Daarin staan de mensen die vallen onder de afspraak die het kabinet en werkgevers hebben gemaakt om te zorgen voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

De cao in het kort
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2023.
De formele arbeidsduur is 37 uur per week.
Er zijn drie generieke functieprofielen. Die horen bij drie verschillende niveaus van taken en verantwoordelijkheden. De 3 profielen sluiten aan bij de 3 loon-/salarisschalen. De leeswijzer geeft handvatten voor het indelen van de functies in de drie functieprofielen.
Bij een fulltime dienstverband heeft een medewerker recht op 148 uur wettelijk verlof en 37 uur bovenwettelijk verlof.
Medewerkers vanaf 18 jaar bouwen pensioen op bij Stichting Pensioenfonds Werk- en (re)Integratie (PWRI).
Een medewerker die vanuit de werkgever met loonkostensubsidie in dienst treedt bij een reguliere werkgever, heeft een terugkeergarantie naar de oorspronkelijke werkgever. Dit geldt wanneer de medewerker buiten zijn schuld om binnen 24 maanden na indiensttreding bij de reguliere werkgever wordt ontslagen. Of wanneer het contract van de medewerker niet wordt verlengd. Voorwaarde is wel dat de werknemer nog werknemer is in de zin van deze cao.
Ontwikkeling, begeleiding en opleiding zijn heel belangrijk. Samen met SBCM (Kenniscentrum en arbeidsmarkt & opleidingsfonds voor de sociale werkgelegenheid) wordt een opleidingsprogramma opgesteld.

Meer informatie over deze en andere onderwerpen staat in de voorlopige cao-tekst. Ook op de website van VNG staat informatie.

Bron: Cedris

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.