SLUIT MENU

UWV maakt informatie arbeidsmarkt heel toegankelijk

UWV

UWV heeft afgelopen jaar een enorme stap gezet in de toegankelijkheid van de arbeidsmarktinformatie met dashboards per arbeidsmarktregio.

Interview met Wouter van Dam, Senior Arbeidsmarktadviseur UWV, verantwoordelijk voor de online arbeidsmarktinformatie

  • Wil je met enkele muisklikken ontdekken hoeveel vacatures er in jouw regio openstaan?
  • Wil je zien in welke beroepen werkzoekenden de beste kansen hebben op werk?
  • Wil je weten hoeveel werkzoekenden er beschikbaar zijn om vacatures mee te vullen?

Dat kan allemaal met de vernieuwde arbeidsmarktinformatie van UWV.

Op maandag 29 maart jl. is de site werk.nl/arbeidsmarktinformatie helemaal vernieuwd.

Wouter van Dam
Wouter van Dam

Kerncijfers vacaturemarkt
“Elk kwartaal publiceert UWV de ‘Kerncijfers Vacaturemarkt’ naar beroep en regio.
De cijfers bieden een schatting van het totale aantal vacatures op de arbeidsmarkt. Deze schatting gebeurt op basis van cijfers van Jobfeed, die vacatures heeft gecrawled van het internet en heeft ontdubbeld en gecodeerd. Omdat sommige sectoren meer of minder gebruik maken van het internet, herweegt en hoogt UWV bepaalde vacatures op, zodanig dat de cijfers consistent zijn met de data van het CBS in de vacature-enquête,” vertelt Wouter van Dam. “Dit totaal aan informatie is nu beschikbaar in een interactief dashboard. Je kunt er snel selecties maken om de situatie te bekijken per beroep en arbeidsmarktregio. Het is ook mogelijk de informatie te vergelijken met de situatie in een andere arbeidsmarktregio of met het landelijke beeld.”

Iedere arbeidsmarktregio heeft een eigen pagina
Op de vernieuwde website heeft iedere arbeidsmarktregio een eigen regiopagina. Daar kunnen professionals terecht die willen weten hoe de arbeidsmarkt er in hun arbeidsmarktregio actueel voor staat.

Arbeidsmarktregio Flevoland, vacatures naar beroepen, februari 2021
Voorbeeld van het dashboard van arbeidsmarktregio Flevoland. Het aantal online openstaande vacatures, ingedeeld naar beroepen, situatie februari 2021. Deze en meer arbeidsmarktinformatie kan worden gefilterd voor elk van de 35 arbeidsmarktregio’s in ons land.

De interactieve arbeidsmarktdashboards geven inzicht in de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen, het aantal vacatures, het aantal Geregistreerde Werkzoekenden UWV en de spanning op de arbeidsmarkt. Ook de voortgang van de Banenafspraak en het aantal gerealiseerde beschutte werkplekken is via de dashboards in te zien. Net als het aantal toegekende NOW-aanvragen en aantal ingediende ontslagaanvragen. Door zelf selecties aan te brengen kun je al deze cijfers tot in detail bekijken en vergelijken. Dit kan op landelijk en op regionaal niveau en voor verschillende beroepen en sectoren. Omdat de dashboards iedere maand worden bijgewerkt, ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, zo meldt het UWV erover in het persbericht.

Publicaties over kansen, ontwikkelingen en achtergronden
Naast dit soort arbeidsmarktcijfers vind je er ook informatie over kansen, ontwikkelingen en achtergronden. Dit is interessante informatie voor arbeidsmarktprofessionals werkzaam binnen de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven. Zo geven de overzichten met kansrijke beroepen en overstapberoepen richting bij arbeidsbemiddeling. De publicaties over de arbeidsmarktpositie van mbo’ers, de arbeidsmarktpositie van hbo’ers en de arbeidsmarktpositie van academici helpen studenten om de juiste loopbaankeuzes te maken. En regionale beleidsmakers kunnen het jaarlijks terugkerende rapport Regio in Beeld gebruiken als uitgangspunt voor hun beleidsplannen, aldus UWV.

Samenwerking met partners van UWV
De vernieuwde website en de dashboards zijn gemaakt in samenwerking met de Programmaraad, VNG, SBB en de arbeidsmarktregio’s Noord-Holland Noord, Holland Rijnland, Foodvalley, Friesland, Drenthe, West-Brabant en Zuidoost-Brabant.

Vraag en aanbod sneller bij elkaar brengen
Wouter van Dam heeft zich ingezet voor de totstandkoming van de vernieuwing en vertelt hoe het verliep. “Wij hadden intern al langer de wens om deze informatie te vernieuwen en op een aantrekkelijke manier aan te bieden. Wij boden veel cijfers aan via tabellen, maar wij wilden die gegevens veel liever via dashboards tonen. Daarmee kun je immers de laatste stand van zaken in één oogopslag zien en ook de trends per regio. In 2019 zijn wij gestart met het nadenken over de verbeteringen en hoe wij daarin samen konden werken met onze partners op landelijk en regionaal niveau, maar ook met diverse sectoren. In 2020 zijn we samen met een werkgroep waarin zeven arbeidsmarktregio’s zijn vertegenwoordigd aan de slag gegaan. Bij alle werkdruk binnen UWV vanwege de coronacrisis was het een pittig project, maar deze crisis maakte wel extra duidelijk hoe belangrijk het is om zo goed mogelijk de brug te slaan tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt per regio. Door de actuele inzichten kunnen werkgevers en intermediairs snel en effectief in actie komen om werkzoekenden aan banen te helpen.”

Samen met VNG, Programmaraad en SBB
“Bij de totstandkoming van het project hebben we er bewust voor gekozen om ook onze partners een belangrijke stem te geven in de sturing van het project. Zo werden ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Programmaraad en SBB gevraagd deel te nemen aan de stuurgroep. Samen hebben wij de prioriteiten bepaald; wat gaan wij realiseren en hoe dan?”

Aanbod dienstverlening beter zichtbaar
“Eén van onze doelstellingen was de persoonlijke dienstverlening van de ruim veertig UWV-arbeidsmarktadviseurs beter zichtbaar te maken op onze website. Zij geven al jarenlang regelmatig regionale presentaties en adviezen over de arbeidsmarktsituatie, maar online was het aanbod van deze dienstverlening onvoldoende zichtbaar. Daardoor wisten mensen niet dat zij beschikbaar zijn voor vragen. Meer samenhang tussen de online en de persoonlijke dienstverlening werd daarom een van de verbeterpunten. In de nieuwe site zijn de experts zichtbaar, waardoor het makkelijker is om contact op te nemen.

Wij wilden onze arbeidsmarktinzichten optimaal vindbaar maken voor de eindgebruiker per regio. Dat zijn onze arbeidsmarktpartners, voor en met hen hebben wij deze vernieuwing ontwikkeld. Ook zeven van de vijfendertig arbeidsmarktregio’s – zie boven – hebben met ons aan de tekentafel gestaan en geschetst hoe zij vonden dat de site eruit moest zien. Zo hebben wij het gebouwd.”

Direct inzicht
“Als oud-intercedent ben ik heel blij met het resultaat. Alles wat we nu tonen kan snel leiden tot actie. Ieder die met werkzoekenden aan tafel zit, van de intercedent van een uitzendbureau, tot de adviseur werk van UWV of de klantmanager van de gemeente, moet en kan op basis van onze informatie meteen kansen zien en daar op inspelen vanuit zijn eigen vakgebied. Alle content en informatie daarvoor is nu direct, makkelijk en overzichtelijk op te roepen.”

Wouter van Dam, foto: Ton Zonneveld, UWV
Wouter van Dam, foto door Ton Zonneveld, UWV

Positieve reacties
“De coronacrisis vroeg om versnelling van het proces en alle gegevens. We hebben daarom niet gewacht totdat we alles af hadden, maar de dashboards in porties live gezet.

Zo kwamen in maart 2020 de eerste dashboards live, toen nog in de vorige look and feel van Werk.nl. Op maandag 29 maart jl. was alles compleet ingericht en is de site helemaal vernieuwd.

Ik ben er trots op en de eerste reacties van onze partners en uit de markt zijn ook heel positief. Wij gaan op deze weg verder met elkaar. Dus, als er wensen zijn vanuit de regio’s of vanuit de partners, staan wij daarvoor open. Wij horen het graag!”

Interview: Hinke Wever
Foto: Ton Zonneveld, UWV

Lees ook
Moeilijk vervulbare vacatures 2021 – UWV Werkgeversonderzoek

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.