"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

TNO: Kwart thuiswerkers wil blijven thuiswerken

Bijna een kwart van de thuiswerkers wil ook na de coronacrisis grotendeels thuis blijven werken. En 1 op de 7 wil meer thuiswerken.

Dit blijkt uit de laatste meting van het NEA-COVID-19 onderzoek van TNO.

Thuiswerken bevalt
Eind 2020 werkte bijna de helft van de werknemers thuis. Thuiswerken is dan ook een van de meest getroffen maatregelen op het werk. Maar er is nog ruimte voor groei: 14% van de werknemers die nog niet (volledig) thuis werkt geeft aan dat dat wel meer zou kunnen. Hoewel thuiswerkers vaak nog geen ideale werkplek hebben bevalt het thuiswerken vaak wel. Bijna 1 op de 4 werknemers geeft aan ook na COVID-19 grotendeels vanuit huis te willen werken.

Maatregelen per sector
De algemene maatregelen als handen wassen en afstand houden (85%) en thuiswerken (61%) worden volgens werknemers het vaakst toegepast. Andere maatregelen zijn afhankelijk van het type werk en de gevolgen voor de sector. In de industrie – waar veel productie is – worden vaker ploegen gescheiden terwijl in de ICT, financiële sector en openbaar bestuur – waar veel thuisgewerkt wordt – vaker een beperking wordt opgelegd in het aantal mensen dat tegelijk aanwezig mag zijn. De horeca en vervoerssector, die hard getroffen zijn door de pandemie, troffen maatregelen gericht op minder werken waaronder deeltijdontslag en het verplicht opnemen van verlofdagen, terwijl in de zorg juist vaker verlof werd ingetrokken, om voldoende personeel aan het werk te kunnen hebben.

Meer thuiswerken
Eind 2020 werkte 48% van de werknemers thuis: 35% volledig en 14% combineerde thuiswerken met werken op locatie. In de zomer van 2020 werkte 45% van de werknemers thuis (29% volledig en 16% in combinatie met werken op locatie). Maar nog niet al het werk dat thuis gedaan kan worden, gebeurt al thuis. Bijna 1 op de 7 (14%) werknemers die niet volledig thuiswerkt geeft aan dat zij hun werk ook meer thuis zouden kunnen doen. Dit is 9% van alle werknemers. Ongeveer de helft van deze mensen (4,4% van alle werknemers) gaat toch naar het werk omdat het bedrijf dat wil en de andere helft (4,8% van alle werknemers) omdat ze dat zelf willen.

Meer zitten
De arbeidsomstandigheden van thuiswerkers zijn nog niet ideaal: 45% van de thuiswerkers heeft behoefte aan extra middelen voor een goede werkplek. Daarnaast zijn thuiswerkers nog meer gaan zitten. Bijna 90% zit minstens 6 uur per dag achter een beeldscherm, gemiddeld bijna 8 uur per dag. Ook in de vrije tijd zitten thuiswerkers nog eens 5 uur, een uur en drie kwartier meer dan eind 2019 en drie kwartier meer dan van de zomer.

Blijven thuiswerken
Toch zijn er ook positieve signalen. Zo is er een duidelijke afname in ongewenst gedrag, zowel van klanten als van collega’s of leidinggevenden. Ook laat het onderzoek geen toename in de fysieke en mentale klachten van thuiswerkers zien. Al met al is 3 op de 4 op dit moment tevreden met het leven. Ondanks de niet ideale omstandigheden lijkt het thuiswerken dus wel te bevallen. Bijna 1 op de 4 thuiswerkers wil ook na de crisis grotendeels thuis blijven werken. Daarnaast wil 43% thuiswerken combineren met werken op locatie.

NEA-COVID-19 is een vragenlijst-onderzoek onder ongeveer 10.000 deelnemers die ook de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2019 hebben ingevuld. Cijfers over thuiswerken uit dit onderzoek zijn niet goed vergelijkbaar met die van het gedragsonderzoek van het RIVM op het coronadashboard. De TNO-data bevat alleen werknemers terwijl de RIVM-data ook zelfstandigen bevat. Ook presenteert TNO thuiswerken onder alle werknemers terwijl het RIVM cijfers over thuiswerken onder mensen die kunnen thuiswerken weergeeft.

Bron: TNO, 4 februari 2021

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.