"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Kwart meer zorgvacatures dan vorig jaar

Het aantal vacatures in de zorg overstijgt met een kwart het aantal zorgvacatures in dezelfde periode vorig jaar.

Dat blijkt uit de maandelijkse data-analyse van vacaturesite Indeed. Niet alleen het aantal vacatures in de zorgsector neemt explosief toe. Het totaal aantal vacatures groeit nu voor de tweede maand op rij met vijf procent. De vacaturetrend houdt zich nu 16 procent lager op dan de trend van 2019.

“De zorg is noodgedwongen aan het opschalen”, zegt Arjan Vissers, verantwoordelijk voor strategie bij Indeed Benelux. “Na een minder snelle stijging van vacatures in oktober zien we nu dat het tekort aan zorgcapaciteit aangevuld moet worden. Nieuwe mensen zijn nodig, ondanks dat de besmettingen nu teruglopen en er hoop is op de komst van een vaccin.”

Verschil in vacaturetrend per sector in juni, aug, sep, okt, bron Indeed

Forse groei onderwijs en kinderopvang
De onderwijssector is ook flink aan het werven. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is het aantal vacatures in het onderwijs met tien procentpunten gestegen. “Een stijging die dubbel zo groot is als de toename van na de zomervakantie”, zegt Vissers. “Zowel het onderwijs als de kinderopvang blijven open, ook in de tweede golf, en dus is er capaciteit nodig. De cijfers zijn het bewijs dat het tekort aan handen in de sector nijpend is. Leraren zitten nu al thuis bij een lichte verkoudheid. Dat heeft zijn weerslag op de toch al beperkte pool van invalkrachten in het onderwijs. Wachttijden voor testen en uitslagen, ook al zijn deze kort doordat docenten voorrang krijgen, helpen ook niet om de continuïteit van onderwijs te garanderen.”

Dezelfde problemen lijken grondslag voor de toename van het aantal vacatures in de kinderopvang. Hier is in oktober een afname zichtbaar van twee procent ten opzichte van de vacaturetrend in dezelfde periode vorig jaar. In augustus was dit echter nog -26,3 procentpunt, in september -8 procentpunt. “Ook hier neemt de vraag weer toe. Daarnaast kampt de kinderopvang met een chronisch tekort aan mensen”, zegt Vissers.

Sluiting horeca zeurt door
De langdurige sluiting van de horeca laat zich ook zien in de cijfers, voor de derde maand op rij is er sprake van een forse daling van het aantal vacatures. Op dit moment is het aantal vacatures in de horeca ruim zestig procent lager ten opzichte van vorig jaar.

Beroepen met veel vraag, 1 okt t/m 4 nov 2020, bron Indeed

Verzorgende IG topt lijst meeste vacatures, stagiair erg gewild
Net als in de vorige maanden blijft de verzorgende IG een lastig in te vullen vacature voor bedrijven. Het aantal vacatures voor deze functie is met tien procent toegenomen. Opvallend is ook dat stagiaires erg in trek zijn en dat de functie van traineeship de lijst van grootste stijgers in vacatures topt. Vissers: “Eerder zijn er noodklokken geluid over het gebrek aan stage- en traineeplaatsen. Jong en lerend worden gemist. Bedrijven lijken naar die oproepen te luisteren. Natuurlijk is het ook zo dat werkgevers nu wellicht sneller geneigd zijn om stagiairs en trainees te werven in plaats van vast personeel, om zo kosten te besparen en flexibel te kunnen zijn.”
Vacaturetrend diverse landen, bron Indeed
Nederland ten opzichte van andere landen
Voor de tweede maand op rij noteert Nederland vijf procent groei van het aantal vacatures. De vacaturetrend is nu zestien procent lager dan in dezelfde periode in 2019. Daarmee is Nederland een gemiddelde stijger tussen uitschieter Australië (+11 procentpunten) en België (+7 procentpunten).

Bron: Indeed, 12 november 2020

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.