"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Hulp op maat in eigen regio voor werkzoekenden

Regionale mobiliteitsteams begeleiden werkzoekenden naar werk

Ondanks de steunmaatregelen, kost het coronavirus banen en werk. Als onderdeel van het 3e steun- en herstelpakket is er ook een sociaal pakket. Hiermee wordt onder andere met scholing en bemiddeling ingezet op het snel vinden van een nieuw inkomen.

Drie arbeidsmarktregio’s zijn gestart met het inrichten van mobiliteitsteams die extra bemiddeling gaan bieden. Werkenderwijs wordt dit snel uitgebreid met de andere 32 teams. Vandaag bezegelden alle hiervoor onmisbare partijen hun samenwerking. Ook zijn er vanaf morgen weer ontwikkeladviezen beschikbaar. Dit schrijven minister Koolmees en staatssecretaris Van ’t Wout van SZW vandaag in een brief over het sociaal pakket aan de Tweede Kamer.

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Er verdwijnen banen, er verschuift werk, maar daarmee ontstaat er tegelijkertijd ook nieuw werk. Het kabinet wil de mensen die nu in onzekerheid verkeren de zekerheid geven dat ze aanspraak kunnen maken op passende begeleiding bij het zoeken naar dat nieuwe werk. Voor de mensen die net iets meer hulp nodig hebben dan de reguliere begeleiding en maatregelen die er zijn, is er een nieuwe werkwijze in regionale mobiliteitsteams. De eerste drie teams zijn gestart met het inrichten van de regionale mobiliteitsteams in Groot Amsterdam, Midden Brabant en Midden Utrecht.

Regionale mobiliteitsteams begeleiden naar werk
Regionaal mobiliteitsteams bieden hulp op maat. Ongeacht of iemand bijvoorbeeld al een uitkering heeft. De teams gaan ook mensen helpen die een baan hebben maar met werkloosheid worden bedreigd, zodat ze zo snel mogelijk van werk-naar-werk gaan. Er is speciale aandacht voor zzp’ers, mensen uit de Banenafspraak en jongeren. Ook bieden zij hulp op het gebied van schulden en scholing. Zo kunnen de teams ook mensen bij- en omscholen via praktijkleren in het mbo, waarbij iemand tijdens het werk (een deel van) een mbo-opleiding kan doen. Hiervoor is extra geoormerkt budget uit het steun- en herstelpakket beschikbaar.

Na de drie startende regio’s wordt de aanpak werkendenwijs verder uitgebreid. Medio 2021 zijn in alle arbeidsmarktregio’s de loketten van de mobiliteitsteams geopend en vormen zij een landelijk dekkend netwerk. De mobiliteitsteams zijn een samenwerking tussen de vakbonden FNV, CNV en VCP, werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO, UWV, gemeenten (G4, G40, VNG en Divosa), Cedris, MBO Raad, NRTO, SBB en de ministeries van OCW en SZW. Vandaag hebben al deze partijen de samenwerking bezegeld met een intentieverklaring.

Kosteloos kansen vergroten met scholing en advies
Naast intensieve begeleiding naar werk, waar de mobiliteitsteams nu extra onderdeel zijn van de crisisdienstverlening, richt het aanvullend sociaal pakket zich ook op de bestrijding van schuldenproblematiek, het aanpakken van jeugdwerkloosheid en het aanbieden van scholing. In totaal heeft het kabinet hier in het steun- en herstelpakket 1,4 miljard euro voor uitgetrokken. Voor wat betreft scholing gaat vanaf morgen (1 december 2020) het loket voor ontwikkeladvies ook weer open, met 50.000 beschikbare ontwikkeladviezen die werkzoekende meer zicht geven op hun kansen op de arbeidsmarkt. Daarnaast hebben de eerste opleiders op basis van de tijdelijke subsidieregeling ‘NL leert door’ subsidie gekregen waarmee zij 50.000 tot 80.000 cursussen en opleidingen kosteloos aan deelnemers kunnen aanbieden. Ook met als doel de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Bron: Rijksoverheid, 30 november 2020

Lees ook
Arbeidsmarktscan van MatchQ goedgekeurd door ministerie SZW
Sectorfondsen werken samen aan plan van-werk-naar-werk
Overstappen naar een andere sector? Dat kan best
1,4 miljard voor bouwstenen sociaal pakket arbeidsmarkt

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.