"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

ABU week 37-40 opnieuw herstel in uitzendcijfers

De ABU heeft de marktontwikkelingen in uitzenden in periode 10 2020 (week 37 – 40) bekend gemaakt.
ABU uren uitzenden periode 10, 2020
In periode 10, van 7 september tot en met 4 oktober, daalde het aantal uren met 12% en de omzet daalde met 7% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Omdat deze periode evenveel werkbare dagen telde als in dezelfde periode vorig jaar, is er geen correctie toegepast.

De ontwikkelingen per sector zijn als volgt:

    • Administratieve sector: Het aantal uren daalde met 15% en de omzet daalde met 10% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
    • Industriële sector: Het aantal uren daalde met 7% en de omzet daalde met 2% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
    • Technische sector: Het aantal uren daalde met 29% en de omzet daalde met 20% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

ABU omzet uitzenden periode 10, 2020

Hoe is de ontwikkeling in korte en langdurende contracten?
De cijfers laten in periode 10 2020 in vergelijking met dezelfde periode in 2019 over het algemeen een flinke daling zien in uren voor langdurige contracten (fase B/C) en veelal een stijging voor kortlopende contracten (fase A). Hetzelfde geldt voor de omzet. Het beeld verschilt wel per sector. In de industrie zien we opnieuw een flinke plus in de fase A-contracten. Administratief noteert wederom een toename in fase A, terwijl Techniek juist te maken heeft met een afname.

De daling in B/C contracten is vrijwel gelijk in alle sectoren.

Bron: ABU, 27 oktober 2020

Zie ook
ABU marktontwikkelingen week 33-36, 2020

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.