"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

SNCU erkenning voor SEU-examen Backofficeprofessional

SEU
Stichting Examens Uitzendbranche (SEU)

SNCU erkenning voor SEU-examen Backofficeprofessional

De SNCU is per 1 januari 2020 gestopt met de inspecteursopleiding. De certificering is overgedragen aan de Stichting Examens Uitzendbranche (SEU). “Sinds we gestart zijn met de inspecteursopleiding is het aanbod van backofficeopleidingen toegenomen en verbeterd. Daarnaast is in 2018 het SEU-examen Backofficeprofessional ingevoerd. Hiermee is de onafhankelijke certificering geborgd”, vertelt Jaap Buis, directeur van de SNCU. “De kwaliteit van het aanbod is zo hoog, dat er geen noodzaak meer is om een eigen opleiding en examen te organiseren.”

Wat betekent dit voor backoffice medewerkers?
De afgelopen jaren hebben veel backoffice medewerkers de SNCU-opleiding gevolgd, om zich goed voor te bereiden op de inspectie. Het SEU-examen Backofficeprofessional vormt een goede voorbereiding op de inspectie. In dit examen wordt voldoende kennis getoetst over cao en wet- en regelgeving voor medewerkers die zich bezighouden met contract- of salarisadministratie, werkgeverschap en/of toepassing (inleners) cao. De parate kennis blijkt in de dagelijkse praktijk heel waardevol. Deelnemers geven aan dat zij de wet- en regelgeving makkelijker kunnen toepassen. Daarnaast ontstaat er meer begrip voor dilemma’s en vragen van collega’s, wat de onderlinge samenwerking ten goede komt.

Wat betekent dit voor inspecteurs?
Om de kwaliteit van inspecteurs blijvend te borgen wordt het SEU-diploma Backofficeprofessional voor hen verplicht. Daarnaast organiseert de SNCU jaarlijks een verplichte inspecteursdag.

Meer informatie over de opleiders en het examen vindt u op de website van SEU.

Bron: SEU.nl, 6 april 2020

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.