"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Forse stijging WW-uitkeringen in maart

Het aantal nieuwe WW-uitkeringen is in maart sterk gestegen ten opzichte van februari.
Werkloosheid en WW-uitkeringen
In maart verstrekte UWV 38 duizend nieuwe WW-uitkeringen. Dat zijn 11 duizend meer nieuwe uitkeringen dan in februari; een toename van 42,3 procent.

Het aantal nieuwe WW-uitkeringen nam vooral flink toe bij jongeren tot 25 jaar (+185 procent). Bij het merendeel van de sectoren steeg in maart het aantal nieuwe WW-uitkeringen ten opzichte van februari. Van een bovengemiddeld sterke stijging was sprake bij de horeca en catering (+224 procent), uitzendbedrijven (+143 procent) en de cultuursector (+94 procent). De horeca en cultuursector worden hard getroffen door de overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Meer baanverlies
In maart waren er 283 duizend personen zonder werk die drie maanden eerder, in december, nog betaald werk hadden. Het baanverlies was daarmee groter dan in februari en januari, toen dit nog 259 duizend was. De stijging van het aantal baanverliezers kwam met name doordat meer mensen vanuit werk uitstroomden naar de niet-beroepsbevolking. Zij waren niet op zoek naar werk en/of niet op korte termijn beschikbaar voor werk. Van de baanverliezers in maart zijn er 222 duizend toegetreden tot de niet-beroepsbevolking en 61 duizend waren werkloos en dus zowel op zoek naar werk als beschikbaar voor werk.

Hoge arbeidsparticipatie in januari en februari
In januari en februari piekte de arbeidsparticipatie nog met 69,3 procent. Ondanks de daling in maart nam het aantal werkenden over de afgelopen drie maanden wel nog toe, met gemiddeld 4 duizend per maand. UWV registreerde eind maart 250 duizend lopende WW-uitkeringen, een toename van 10 duizend ten opzichte van een maand eerder.

Lang niet iedereen die stopte met betaald werk werd werkloos. In maart waren er relatief veel mensen gestopt, maar niet op zoek en/of direct weer beschikbaar. Daardoor bleef het werkloosheidspercentage in maart gelijk op 2,9. Over de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen gemiddeld met 10 duizend per maand af, door flinke dalingen in januari en februari. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Bron: CBS, 16 april 2020

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.