"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

ZZP Nederland wil noodoplossing onverzekerden

Het door de Stichting van de Arbeid gelanceerde AOV-voorstel helpt uitgesloten zelfstandigen pas in 2024. Stichting ZZP Nederland vindt dat het kabinet direct een noodmaatregel moet treffen.

Het AOV-voorstel voor zelfstandigen zorgt voor volledige acceptatie zonder uitsluitingen en verzekering tot aan de AOW-leeftijd.

Noodmaatregel
“Dat is een zegen voor alle zelfstandigen, die zich nu niet kunnen verzekeren, omdat ze individueel uitgesloten zijn of een polis hebben tot leeftijd 60”, zegt voorzitter Maarten Post van Stichting ZZP Nederland. “Echter doordat een collectieve regeling pas over enkele jaren kan worden ingevoerd, staan deze nu onverzekerbare zelfstandigen nog steeds in de kou: het Kabinet moet per direct een noodmaatregel treffen”.

Alleen collectief
Stichting ZZP Nederland heeft als belangrijkste voorwaarde volledige acceptatie zonder uitsluitingen tot aan AOW-leeftijd succesvol ingebracht in de afgelopen onderhandelingen over het AOV-voorstel. Voor zelfstandigen met chronische klachten, medisch verleden, zware beroepen, hogere leeftijd, is dat van groot belang. Bovendien worden zij in beroepen zoals bouw en zorg vaak geconfronteerd met polissen tot aan de leeftijd 60. Als dan na je zestigste de klachten komen, ben je niet meer verzekerd.

Verplichting
Dat deze groep individueel moeilijk verzekerbare zelfstandigen straks wel collectief verzekerd is, wordt door de achterban van zelfstandigen gezien als de belangrijkste winst en een flinke stap in de richting van een basisvoorziening arbeidsongeschiktheid voor werkenden. Maarten Post: “Zelfstandigen beseffen dat voor volledige acceptatie een verplichte collectieve regeling noodzakelijk is, hoewel je als individuele ondernemer een gezonde afkeer hebt van verplichtingen.”

Maatschappelijke schade
Voor de groep onverzekerbare zelfstandigen van dit moment, kan het AOV-voorstel pas soelaas bieden als er daadwerkelijk een wet is ingevoerd, op z’n vroegst in 2024. ZZP Nederland vindt daarom, dat het Kabinet snel met een noodmaatregel moet komen om maatschappelijke schade te voorkomen.

Stichting ZZP Nederland roept het Kabinet op om snel een noodmaatregel in te stellen voor vrijwillige deelname aan de WIA door zelfstandigen, op basis van de bestaande regeling vrijwillige voortzetting. Financiering kan door de vrijkomende gelden uit de geplande beperking van de Zelfstandigenaftrek hiervoor aan te wenden, zoals eerder is toegezegd door minister Koolmees.

Bron: ZZP Nederland, 4 maart 2020

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.