"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Europees Parlement wil loonkloof dichten

Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen voor gendergelijkheid, inclusief maatregelen om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen.

Op dit moment verdienen vrouwen gemiddeld 16% minder dan mannen in de EU (37% voor gepensioneerden).

De resolutie neemt ‘gelijk loon voor gelijk werk’ als uitgangspunt voor de nieuwe Europese strategie voor gendergelijkheid die in maart zal worden gepresenteerd. De belangrijkste punten die de strategie moet bevatten zijn:

  • Bindende bepalingen over loontransparantie en de loonkloof tussen mannen en vrouwen, zowel in de publieke als de privésector, inclusief streng handhavingsbeleid.
  • Duidelijke doelstellingen en monitoringprocessen om gendergelijkheid te bevorderen en vooruitgang te meten.
  • Het actieplan van de EU om de loonkloof tussen mannen en vrouwen aan te pakken moet uiterlijk eind 2020 worden herzien, met duidelijke doelstellingen om de loonkloof de komende vijf jaar te verkleinen.
  • Investeren in onderwijs en opvang voor jonge kinderen, en maatregelen om het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers te verbeteren om zo de arbeidsparticipatie van vrouwen verhogen.
  • Adequate voorzieningen voor oudere vrouwen, zoals zorgkredieten, gedegen minimumpensioenen en overlevings/weduwepensioen, om de grote loonkloof voor gepensioneerden te verkleinen.

Het Nederlandse College voor de Rechten van de Mens onderschrijft de resolutie.

Bron: Europees Parlement, 30 januari 2020

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.