"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Open Hiring slaat aan

Het principe van Open Hiring, personeel aannemen zonder sollicitatiegesprekken en zonder cv, is onlangs door Start Foundation op de Nederlandse arbeidsmarkt gelanceerd. Het blijkt aan te slaan en begint nu aan een opmars.

Lees meer

Drie nieuwe ondernemingen werven nu personeel via deze aanpak. Het betreft De Koekfabriek in Wageningen, ECCO Leather in Dongen en aannemer Kleywegen in Woerden.

Zij stappen in de voetsporen van MamaLoes uit Goirle en Chain Logistics uit Uden, die eerder zo’n experiment aangingen.

De Koekjesfabriek werkt met Open Hiring
De Koekjesfabriek werkt met Open Hiring

Bij Open Hiring melden mensen die een baan willen, zich rechtstreeks aan voor een vacature. Ze hoeven geen sollicitatiegesprek te voeren, opleiding, ervaring en arbeidsverleden tellen niet mee. De enige eis is dat je denkt het werk aan te kunnen. Wie interesse toont, komt op een lijst, en zo gauw er een plek is, kun je aan de slag.

De Koekfabriek telt zes vestigingen in Nederland waar koekjes worden gebakken en heeft twee vacatures in de bakkerij in Wageningen opengesteld voor Open Hiring.

Kleywegen werkt met Open Hiring
Kleywegen werkt met Open Hiring

ECCO Leather is een leerlooierij in Dongen die o.a. levert aan het bekende schoenenmerk en grote merken in de mode-industrie. Het bedrijf stelt drie werkplekken voor veertig uur beschikbaar.

Kleywegen in Woerden is actief in weg- en waterbouw en gaat via Open Hiring op zoek naar een algemeen medewerker. “Het is geweldig om via zo’n onconventionele route mensen die anders nauwelijks aan een baan komen, een kans te geven”, aldus Marieke van der Kleij over de drijfveer van Kleywegen om aan de pilot mee te doen.

Bij MamaLoes en Chain Logistics bleek dat er onder werkzoekenden grote interesse bestaat voor Open Hiring. Voor de twee vacatures die MamaLoes (het bedrijf dat in het voorjaar de Nederlandse ouverture had van Open Hiring) daarvoor openstelde, meldden zich in twee weken tijd 113 gegadigden. Bij Chain Logistics stonden er al snel 43 namen op de vacaturewachtlijst. Daarnaast is er vanaf het begin ruime media-aandacht voor deze sociale innovatie. De maatschappelijk ontwikkelaar uit Eindhoven toont zich verheugd over de respons die Open Hiring tot op heden krijgt in Nederland. “We beginnen op stoom te komen nu blijkt dat veel werkgevers én werkzoekenden enthousiast zijn over het idee”, zegt Ingeborg Zwolsman, programmamanager Open Hiring bij Start Foundation.

ECCO Leather werkt met Open Hiring
ECCO Leather werkt met Open Hiring

Life coach
Zwolsman merkt wel dat veel ondernemers vragen hebben over de praktische uitvoering. Wat betekent het voor de organisatie om iemand binnen te halen zonder vragen vooraf? Bij de pilotbedrijven die zich aan Open Hiring wagen, wordt met een zogeheten Life coach gewerkt. Die ruimt drempels op, als die er blijken te zijn. Zowel bij werknemer als werkgever. Soms gaan werkzoekenden gebukt onder problemen, zoals schulden, geen adequate opleiding of een echtscheiding. Deze strubbelingen kunnen ook op een werkplek roet in het eten gooien. Daarnaast kan een werkgever eveneens een beroep doen op een Life coach om hem of haar te helpen wegwijs te worden in het woud van regelingen en subsidies.

Gezien het animo vanuit zowel werkzoekenden als het bedrijfsleven, wil Start Foundation versneld opschalen. Werkgevers die interesse hebben voor Open Hiring, zijn van harte welkom. Kijk voor meer informatie op: www.openhiring.nl.

Bron: Open Hiring / Start Foundation, 4 september 2019

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.