"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Goede communicatie nodig voor goed opdrachtgeverschap

Goede communicatie is sleutel tot goed opdrachtgeverschap. Ook tarief, werksfeer en overeenkomst zijn bepalend voor de keuze van een opdrachtgever.

Al vier achtereenvolgende jaren staat een goede communicatie met stip op nummer één voor de zzp’er als het gaat om belangrijke kwaliteiten van een opdrachtgever. Maar liefst 90 procent geeft aan dat dit van belang is. Daarmee wordt dit nog steeds belangrijker bevonden dan aspecten als werksfeer (77%), tarief (80%) en overeenkomst (79%). Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer in opdracht van Between Staffing.

We hebben zzp’ers de afgelopen jaren gevraagd naar het belang dat zij hechten aan bepaalde aspecten bij een opdrachtgever tijdens een opdracht en/of project. Uit de resultaten blijkt dat een goede communicatie nog steeds veruit het belangrijkste wordt gevonden bij een opdrachtgever.

Marc Loo, commercieel directeur van Between Staffing, herkent dit: “De basis van een goede samenwerking is heldere communicatie door alle partijen. Ik voorzie dat dit de komende jaren nog belangrijker wordt. Ik ben ervan overtuigd dat je als opdrachtgever echt het verschil kunt maken richting een zzp’er door persoonlijk te zijn in je communicatie over de opdracht.”

Ondernemer verkiest tarief boven werksfeer
Uit eerder onderzoek onder werknemers naar de aspecten die zwaar wegen bij de keuze voor een werkgever, stond een goede werksfeer op de eerste plaats en daarmee boven het salaris. Bij zzp’ers is dit al vier jaar andersom.

Ook is er bij mannelijke en vrouwelijke werknemers een duidelijk verschil te zien in het belang dat zij hechten aan een goede werksfeer en een hoog tarief, terwijl dit bij mannelijke en vrouwelijke zzp’ers nagenoeg gelijk is.

Jongere zzp’er vindt werksfeer belangrijker
Bij de meeste onderzochte aspecten is het belang dat de zzp’er eraan hecht nagenoeg gelijk per leeftijdscategorie, maar over het belang van een goede werksfeer wordt door verschillende leeftijden wel anders gedacht. Hoe ouder de zzp’er, hoe minder waarde hij/zij hecht een goede werksfeer bij de opdrachtgever. In de leeftijd van 25-34 wordt dit (met een 8,5) juist wel heel belangrijk gevonden.

Ook aan de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling bij de opdrachtgever hechten oudere zzp’ers over het algemeen minder belang dan jongere zzp’ers. In de leeftijd van 25-34 wordt dit met een 8,2 het belangrijkst bevonden. In de categorie 55-64 jaar wordt hier aanzienlijk minder belang aan gehecht (6,2), terwijl 65-plussers dit juist met een 7 beoordelen.

Over het onderzoek
De resultaten zijn tot stand gekomen op basis van een online enquête onder een representatieve steekproef van 703 zzp’ers in Nederland. Onderzoek van ZZP Barometer is bedoeld om meer informatie, kennis en transparantie te brengen voor en over de ruim 1,2 miljoen zzp’ers die Nederland kent (KVK, oktober 2018).

De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in een infographic.

Bron: ZZP Barometer, 13 november 2018

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.