"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Utrecht uitgeroepen tot beste zzp-gemeente van Nederland

Utrecht is de beste zzp-gemeente van Nederland. Van de vier grote gemeenten scoort Rotterdam scoort het slechtst.

Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer in samenwerking met ZZP Nederland onder 2.220 ondervraagden.

De Nederlandse zzp’er geeft zijn gemeente gemiddeld een 6,7. Van de vier grootste steden blijkt de zzp’er in Utrecht het meest tevreden: de Domstad wordt gemiddeld met een 7,4 beoordeeld. Rotterdam scoort met een gemiddelde van een 6,6 het slechtst van de G4: Nederlands vier grootste steden.

Zelfstandigen belangrijk voor lokale economie
ZZP Nederland heeft meegewerkt aan dit onderzoek. “Zelfstandigen zijn belangrijk voor de lokale economie en de sociale cohesie in wijken en buurten. Het stimuleren van kleinschalig ondernemer-schap moet in de komende formatieperiode op de politieke agenda van gemeentepartijen”, verklaart Maarten Post, voorzitter van Stichting ZZP Nederland.

Bekendheid met gemeentelijke diensten
De zzp’er is veelal niet op de hoogte van de diensten die een gemeente hen te bieden heeft, zo blijkt uit het onderzoek. Slechts iets meer dan een derde (34,2%) is bekend met het feit dat je bij de start van je bedrijf bij je gemeente terecht kunt. Rotterdam volgt daarbij het landelijk gemiddelde. Amsterdam doet dit veel beter: maar liefst 64,9% van de zzp’ers in de hoofdstad weet dat je voor hulp bij de start van je bedrijf bij de gemeente kunt aankloppen.

Kleinere gemeentes
Naast de vier grootste steden in Nederland bestaan er grote verschillen in de beoordeling van kleinere gemeentes. Zo doen Delft en Nijmegen het, met beide een gemiddeld cijfer van 5,6, gemiddeld een stuk minder goed dan het landelijke 6,7. Wat betreft deze kleinere gemeentes, zijn zzp’ers in Veenendaal (8,0) en Eindhoven (7,8) het meest tevreden over hun gemeente.

Informatievoorziening vanuit gemeente kan beter
Er valt nog veel winst te halen voor gemeentes wat betreft de informatievoorziening van de inwoners. Vooral op het gebied van de mogelijkheid tot borgstelling is een groot percentage zzp’ers niet op de hoogte. Van de vier grootste steden is alleen in Utrecht een redelijk deel van de de zzp’ers hiervan op de hoogte (31%). De gemeente Rotterdam informeert de inwoners het minst goed: slechts 9% is op de hoogte van deze mogelijkheid, zo concluderen de opstellers van dit onderzoek.

Bron: ZZP Barometer, 17 maart 2018

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.