"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

The Employment Group, interview met Léon Rust

The Employment Group

Interview met Léon Rust, CEO

TEG logo

The Employment Group opereert vanuit 30 vestigingen in Nederland, het hoofdkantoor is gevestigd in Hooglanderveen. TEG is momenteel onderdeel van Egeria, Private Equity.

Sinds oktober 2016 is Léon Rust verantwoordelijk voor de groep.

The Employment Group is in 2011 opgericht. Op dat moment bestond het alleen uit het label Faber,” vertelt Rust. “In 2013 werd daar Tracé aan toegevoegd, een detacheringsbureau voor professionals werkzaam in de civiele techniek. In 2016 heeft Egeria zowel The Employment Group overgenomen van Bencis Capital Partners, als KP&T en Staatvast overgenomen van Mentha Capital. Ik was op dat moment directeur van KP&T. Toen KP&T onder de paraplu werd gebracht van The Employment Group, hebben wij allereerst een fusie bewerkstelligd tussen KP&T en Tracé. De gefuseerde bedrijven gingen verder onder de nieuwe naam Voort. Met de fusie werden wij marktleider in de bemiddeling van technische professionals in Nederland. Op dit moment detacheren wij 1.100 professionals, inclusief de medewerkers van Staatvast, ons detacheringslabel voor overheidspersoneel.”

Structuur
“Het afgelopen jaar hebben we samen met Egeria gekeken naar de ideale structuur binnen The Employment Group. We wilden een stevige basis neerzetten om alle labels individueel verder te kunnen brengen. Daarbij staat ondernemerschap in de labels centraal. Ondernemerschap bevordert de persoonlijke benadering en die is heel belangrijk in onze markt. Daarmee maken de labels het verschil.”

Professionals
“Binnen The Employment Group kennen wij twee richtingen. Enerzijds bemiddeling en detachering van professionals, anderzijds uitzenden en detacheren van vakmensen.

In het segment professionals voeren wij drie labels:
Voort, uitzenden en detacheren van hoger opgeleide professionals
– Voort Interim, hoger opgeleide professionals, langdurig bij ons in dienst
Staatvast, hoger opgeleide professionals, werkzaam binnen gemeenten

Met Voort kunnen medewerkers op tijdelijke basis of voor langere tijd worden gedetacheerd bij opdrachtgevers. Opdrachtgevers kunnen hen ook van ons overnemen in eigen dienst.
Bij Voort zijn wij bemiddelaar en werkgever. Gemiddeld werken de professionals een bepaalde periode van 1 tot zo’n drie jaar bij Voort, waarbinnen zij meestal instromen in vaste dienst bij opdrachtgevers.

Voort Interim betreft circa 80 professionals die bij ons in vaste dienst zijn en via ons van project naar project gaan. Deze interim professionals kunnen niet door opdrachtgevers zelf in dienst worden genomen. Wij zijn voor interim professionals langdurig zelf de werkgever. Zij zijn vijf tot tien jaar aan ons verbonden. Deze ervaren medewerkers worden op kwalitatieve projecten ingezet en zijn meteen inzetbaar. Na maximaal negen maanden werken zij weer aan een nieuw project.

Staatvast is het derde label binnen onze groep professionals. Het werd in 2009 opgericht. Het label is ontstaan vanuit KP&T. In de laatste jaren is dit label flink gegroeid. Via Staatvast zijn nu ongeveer 160 professionals gedetacheerd binnen diverse gemeenten in het zuiden van het land.”

Schilders en bouw
“Onze vakmensen bemiddelen wij via Faber Schilders en Faber Bouw. Landelijk zijn wij de grootste werkgever van schilders in Nederland. We hebben ongeveer 1.600 schilders in dienst. Daarmee faciliteren wij seizoenswerk in de schildersbranche. Voor de schilders vervullen wij een echte werkgeversrol, zij werken bij ons. Wij bieden de vakmensen een thuis. Wij ontzorgen, geven opleidingen en kunnen ook een vast contract bieden.”

Eind 2012 zijn wij gestart met de bemiddeling van vakmensen voor de Bouw. Inmiddels zijn circa 250 vakmensen via ons aan het werk. Naar verwachting groeit dit aantal uit tot 300 aan het eind van 2017. We zien een sterke stijging in de vraag naar vakmensen. Voor de bouw is dit jaar ons aantal vaklieden verdubbeld vergeleken met vorig jaar.”

Instroom
“Bij Voort hebben wij een uniek traject voor jong professionals ingezet, waarbij we jonge afgestudeerden een traineeship bieden. Zo hebben wij in september 2017 120 jong professionals laten instromen. Zij krijgen een uitgebreide opleiding (op zowel hard als soft skills) en een goede begeleiding in hun werkervaring.

Bij Faber realiseren we zij-instroom via het opleiden van werklozen tot schilder in samenwerking met een opleidingsinstituut. Er is nu een pilotgroep van 20 schilders, die via een verkorte op maat gemaakte opleiding aan het werk is gegaan. Volgend jaar streven we naar een groep van 200 zij-instromers landelijk. We werken hierin samen met het UWV en OnderhoudNL (de branchevereniging voor schilders).”

Opleiding
“Pure werving en selectie doen we weinig. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich bij ons prettig voelen, ook al zijn zij voor korte tijd, enkele maanden of jaren aan ons verbonden. Wij willen waarde toevoegen. Wij hebben het gevoel dat wij echt iets kunnen betekenen voor de medewerkers zolang ze bij ons werken. Wij willen geen ‘dozen schuiven’, maar faciliteren dat iedereen die bij ons heeft gewerkt ook echt iets heeft geleerd in die periode. We werken dus ook met opleidingsbudgetten om medewerkers te ontwikkelen.”

Voordelen van detachering voor medewerkers
“Het is voor veel medewerkers prettig om eerst via detachering kennis te maken met bedrijven. Dit is niet alleen handig voor vakmensen, maar ook voor instromende hbo’ers. Vanuit de gedetacheerde positie zijn ze opener, kunnen zij makkelijker aangeven hoe het werk en de werkomgeving hen bevalt. Ook voor bedrijven kan dit prettig zijn.
Stel dat iemand ergens pas begint, waarbij het even niet klikt tussen deze medewerker en de manager op de werkplek. Als er geen bemiddelende partij tussen zit, is het al snel einde verhaal. Wanneer een detacheringsbureau zoals het onze bemiddelt, horen wij in een vroeg stadium of er frictie is. Wij kunnen in gesprek gaan met de kandidaat. Als we het probleem tijdig onderkennen kan het alsnog leiden tot een goede detachering en uiteindelijk tot een dienstverband. Op deze manier fungeren wij vaak als een neutraal filter.”

Wet- en regelgeving
“De Wet werk en zekerheid (Wwz) hebben wij meteen omarmd en onze administratieve processen daaraan compliant gemaakt. Ons IT-systeem is zodanig ingesteld dat meteen duidelijk is onder welke cao iemand valt, welk loon daarbij hoort en welk fasesysteem van toepassing is. We werken zoals de regelgeving voorschrijft en belonen op de manier waar iedereen in zijn eigen functie en volgens cao-afspraken recht op heeft. Wij betalen onze medewerkers meer dan gemiddeld wordt gedaan. Ook wat betreft de Wet DBA volgen wij de regels bij de inzet van zelfstandigen, bemiddeling van zzp’ers is bij ons geen speerpunt. Bij Schilders en Bouw zijn alle vakkrachten bij ons in dienst en werken we niet met zzp’ers. Bij Voort huren we sporadisch zzp’ers in als we er zeker van zijn dat iemand als zelfstandige kan worden aangemerkt.”

Ondernemerschap stimuleren
“Als groep vinden wij het belangrijk dat wij onze bedrijven faciliteren om te kunnen groeien door middel van overnames en innovaties. Wij kiezen bewust niet voor een groot hoofdkantoor. Wij gaan ook de administratie en de backoffice van de verschillende bedrijven niet samenvoegen. Bij de overname hebben wij wel voor de hele groep een nieuw IT-systeem ingevoerd, waarbij we hebben gekeken naar de beste pakketten die er verkrijgbaar waren. Wij faciliteren onze labels om het systeem optimaal in te zetten. Verder proberen wij de goede dingen bij de professionals divisie ook te laten werken voor de vakmensendivisie en omgekeerd. Tegelijk behoudt elk bedrijf zijn eigen logo en uitstraling. Ze worden ook geleid door hun eigen eindverantwoordelijke directeur.”

Innoveren
“Vanuit de groep houden wij ons bezig met innovatievraagstukken; welke trends gaan onze markt veranderen? Er wordt in de markt veel gedigitaliseerd. Dat stelt ons vak voor uitdagingen. Wij willen voorop lopen in het omarmen van digitale oplossingen. Ook wanneer in ons vak niet alles kan worden gedigitaliseerd, kunnen het wel maximaal bevorderen, zodat er meer tijd over blijft voor persoonlijk contact met opdrachtgevers en medewerkers. Daarmee willen wij het verschil maken.”

Samenwerking met Egeria
“Wij werken samen met twee aanspreekpunten binnen Egeria. Zij zitten niet ‘op onze stoel’. We treden wel in overleg, want we vinden het belangrijk dat we het met elkaar eens zijn over de veranderingen die wij willen aanbrengen,” zegt Rust. “Dit geldt voor het bepalen van de meerwaarde van innovaties en ook voor mogelijke acquisities. Daar oriënteren we ons samen op. De uiteindelijke beslissingen nemen we ook in goed overleg. We bekijken gezamenlijk of een overnamekandidaat past in de groep, hoe we een overname effectief zouden kunnen uitvoeren en ook het due diligence traject doen we samen. Egeria faciliteert ons hierbij.

Egeria had ook het lef om The Employment Group te kopen en daar KP&T aan toe te voegen; men zag de mogelijkheden van een fusie. De samenwerking geeft vertrouwen.”

Cross selling
Wordt er tussen de bedrijven binnen The Employment Group onderling ook samengewerkt? “Jazeker, er bestaat vooral cross selling tussen Voort en Faber Bouw. Faber Bouw is gestart als organisatie om MKB-bedrijven te voorzien van vakbekwaam personeel. Bij Voort hebben wij contracten met grote bouwondernemingen. Daar nemen we nu vaker Faber Bouw in mee om vakmensen te bemiddelen. Hetzelfde gebeurt tussen Staatvast en Voort; er is onderlinge samenwerking om binnen de overheid aan de vraag te kunnen voldoen. Die samenwerking is geen must, maar we proberen wel de directeuren van onze bedrijven bij elkaar aan tafel te krijgen, zodat ze het maximale uit de mogelijkheden kunnen halen. Het is aan hen zelf om dit te beoordelen.”

Léon Rust, TEG

Stip op de horizon
“Wij willen het meest innovatieve platform zijn binnen de staffing industry in Nederland. Daarmee willen we groei waarmaken, ons doel is twee keer zo groot te worden. Daar kunnen wij in 2020 al een stevige stap in hebben gezet. Wij willen deze doelen autonoom en eventueel via overnames bereiken. Met Voort en Faber Schilders zijn we al marktleider. Met Voort Interim, Staatvast en Faber Bouw kunnen we dat worden. Daarnaast willen we dat de TEG bedrijven impact maken, iedereen die met ons in aanraking komt moet daar een goed gevoel aan over houden. Het gaat om persoonlijk contact, daarmee het verschil maken en succes behalen.”

Groei in 2017
“Alle afzonderlijke labels binnen The Employment Group laten momenteel groei zien,” zegt Rust. “Met elk label streven we naar een leidende positie in de betreffende niche. In 2016 bedroeg onze totale omzet €135 miljoen, dit jaar gaat het richting €150 miljoen. Ter vergelijking: in 2015 bedroeg de geconsolideerde omzet van The Employment Group €90 miljoen.”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.