"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Teveel betaalde Whk-premie 2014 claimen?

Het gerechtshof Amsterdam heeft een werkgever in het gelijk gesteld, die vond dat hij teveel gedifferentieerde Werkhervattingskas-premie voor 2014 had betaald voor een werknemer.

De uitspraak kan tot een groot aantal claims van andere werkgevers leiden.

Opslag 0,7%
In de Whk-premie is ook een individuele premiecomponent van 1,04% voor Ziektewetlasten meegerekend. Die premiecomponent bestaat uit het landelijk vastgestelde rekenpercentage (0,34% voor het jaar 2014) en een opslag van 0,7% in verband met het individuele werkgeversrisicopercentage.

Vast percentage 0,34%
De werkgever vond de opslag niet terecht, omdat die is gebaseerd op de uitkeringslasten 2012, waarop hij geen invloed had. De werkgever betaalde over 2014 meer ZW-lasten dan het jaarloon van de betreffende werknemer. Het totaal over de tien jaren daarna zou op 200.000 euro komen. Hij wilde dat een percentage van 0,34% werd toegepast.

Afwijking
Namens de Belastingdienst vond de Inspecteur dat er geen reden is om af te wijken van het bij beschikking vastgestelde percentage. Hij zou bovendien niet bevoegd zijn om daar in individuele gevallen van af te wijken.

De rechtbank oordeelde echter dat de werkgever in het geval van deze werknemer gelijk had, en verminderde de gedifferentieerde Werkhervattingskas-premie voor 2014 met 0,7%.

De Belastingdienst kan nog tegen de uitspraak in cassatie gaan, maar werkgevers kunnen nu al laten controleren of zij vanaf 2014 teveel Whk-premie hebben betaald.

Bron: Rechtspraak.nl, 29 november 2017

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.