SLUIT MENU

Consolid overname Oudstanding Groep

Interview met Dennis Mortier, Consolid, en Jasper den Haan, Oudstanding Groep

Consolid, Nederlands marktleider in recruitment voor Vervoer & Veiligheid, heeft de Oudstanding Groep overgenomen, die onder meer bekend is van Autoreset, marktleider in voertuigverplaatsingen in het automotive segment.

Consolid_logo

Oudstanding Groep is regisseur van microjobs voor 65-plussers. De ‘ervaren generatie’, zoals Jasper den Haan ze het liefst noemt. Hij blijft leiding geven aan de labels van Oudstanding.

“Ervaren generaties worden de komende jaren steeds belangrijker op de arbeidsmarkt. Daar heeft Oudstanding al 20 jaar ervaring mee,” zegt Dennis Mortier.

Oudstanding Groep

Combinaties van banen rukken ook op in vervoersbranche
Mortier belicht nog een ander unique selling point van de Oudstanding Groep, dat perspectief biedt voor uitdagingen waar Consolid mee te maken krijgt. Dit betreft de ruime ervaring in optimale combinaties van kleine banen. “In onze markt hebben wij in het afgelopen decennium gezien dat opdrachtgevers in de Vervoersbranche zich langzamerhand ontwikkelen naar parttime werkgevers. Tegelijk willen de meeste mensen natuurlijk graag een hele baan om in hun inkomen te kunnen voorzien. Als wij hierin kunnen voorzien door goed geplande combinatiebanen bij verschillende opdrachtgevers, bieden wij onze mensen zekerheid. Bovendien blijven deze medewerkers dan behouden voor onze markt, waarin het steeds lastiger wordt om het juiste personeel te vinden.”

Concurrentie dwingt tot efficiency in vervoer
“Vervoersbedrijven, waaraan wij veel personeel leveren, zijn steeds meer de improductieve uren van medewerkers gaan wegsnijden. In het openbaar vervoer heeft een chauffeur bijvoorbeeld een baan van 40 of minder uur, maar qua rooster kan hij niet die volledige 40 uren rijden. De ontbrekende uren in de werkweek worden dan ingevuld via een wachtdienst, waarbij een chauffeur een paar uren wacht of er een bus uitvalt, zo nee, dan gaat hij naar huis. De vervoersbedrijven zijn in competitie met elkaar. Het wegsnijden van dit soort improductieve uren levert hen winst op.”

Transportsector onderhevig aan volatiele trends in retail
“Ook de markt van onze klanten in de transportsector is aan verandering onderhevig. De sector retail is steeds meer gericht op het snel inspelen op trends. De vervoersstromen zijn daardoor veel onvoorspelbaarder geworden. Er zijn nog bepaalde patronen in een week, maar daarbinnen ontstaan grotere roosterverschillen bij transporteurs. Dit levert flexibiliteitsvragen op bij de planners. Zij hebben steeds vaker een chauffeur nodig voor een rit, niet voor een hele werkweek.”

Medewerkers zekerheid bieden
“Als wij daar goed op in kunnen spelen, bieden wij zekerheid aan onze mensen; met de juiste combinatie van opdrachtgevers kunnen wij hen nog steeds een volledige werkweek geven en blijft hun ervaring en capaciteit bewaard in onze branche.”

Chauffeursdiensten sluiten aan bij wensen 65-plussers
Jasper den Haan: “Oudstanding werd in 1998 opgericht door Patricia Heerkens met als doelgroep bemiddeling van 65-plussers. Zij zag dat ouderen steeds vitaler worden en graag nog vijf of tien jaar leuk werk erbij willen doen. Zolang ze maar zelf kunnen bepalen welke dag of welk dagdeel over moet blijven om op kleinkinderen te passen of andere vaste sociale afspraken te maken. En het werk moet leuk zijn. De kans op het ontmoeten van andere mensen is bijvoorbeeld een aspect waarom 65-plussers graag werken. In de afgelopen decennia zagen wij dat chauffeursdiensten heel goed passen bij de eisen die deze generatie stelt aan werk.”

Autoreset
“Ons aanbod voor chauffeursdiensten, het rijden van auto’s van A naar B, leidde tot veel aanvragen. In 2004 hebben wij de chauffeursdiensten uit het label Oudstanding gehaald en ondergebracht in ons label Autoreset. Vervolgens vroegen klanten: ik heb ook een lege vrachtwagen staan in Groningen, kan die door een van jullie chauffeurs naar Amsterdam worden gereden? Ja, dat kon. En een bus verplaatsen via ons kon ook. Vervolgens zei een klant: nu gaat er een leeg voertuig heen en weer, kan er niet iets in worden getransporteerd? En ja, dat kon dan ook wel weer.”

Aanvragen en planning volledig geautomatiseerd
“Om al deze services qua planning, prijs en beloning schaalbaar te maken, moesten wij ze administratief volledig automatiseren voor onze klanten en uitzendkrachten. Wij werken volgens de uitzend-cao van de NBBU. Onze uitzendkrachten hebben wij daardoor sinds het begin volgens de cao van de opdrachtgever beloond. Dit betekent dat wij veel verschillende cao’s moesten verwerken in ons verloningssysteem. Het voordeel is dat het voor onze uitzendkrachten volledig helder is wat ze verdienen, hoe het fasesysteem werkt, enzovoort.

Alle uitzendkrachten kunnen online bij ons hun beschikbaarheid invullen. Opdrachtgevers dienen hun aanvragen online bij ons in. Per dag kan het gaan om honderden aanvragen, waarvoor binnen een uur de juiste uitzendkrachten met de juiste competenties moeten worden gezocht. De complete batch met aanvragen en beschikbare uitzendkrachten gaat aan het eind van de dag in onze matchings- en planningstool. Daar rollen de beste combinaties van ritten en uitzendkrachten uit, waarna iedereen informatie krijgt over de opdrachten.”

Opschalen – vaste prijs per rit
“We hadden het geluk dat we al snel na de start van Autoreset twee heel grote klanten aan ons konden verbinden. Het gaf ons zo’n grote schaal, dat we in plaats van ‘uurtje factuurtje’, over konden gaan op vaste prijzen per rit.

Het chauffeurswerk moet nadrukkelijk wel leuk blijven voor 65-plussers, merkten wij. Tussendoor ook een hele dag auto’s staan wassen, dat past daar niet bij. Om onze opdrachtgevers tegemoet te komen, zijn wij eveneens studenten gaan werven voor dit deel van het werk. Nu bieden wij zowel kleine banen voor mensen uit de ervaren generatie als voor studenten.
Binnen de labels van de Oudstanding Groep hebben wij inmiddels een pool van 1.800 mensen uit de ervaren generatie en zo’n 1.200 studenten.”

Blessurechauffeur
Voor het vervoer van mensen werd het label De Nieuwe Koetsiers ingericht. “Daarvoor hebben wij de term ‘Blessurechauffeur’ bedacht. Wanneer iemand geblesseerd is en niet zelf naar zijn werk kan rijden, leveren wij een chauffeur, terwijl de persoon in kwestie als passagier wordt vervoerd in zijn eigen (lease-)auto en zo toch present kan zijn op het werk. De ‘Blessurechauffeursdiensten’ bieden wij ook voor Wajongers die, bijvoorbeeld, in een busje naar een opleiding- of therapielocatie moeten worden gebracht. We werken voor deze dienst samen met lease-maatschappijen en verzekeraars.”

Gezamenlijke toekomst
Beide organisaties nemen tijd voor de samenwerking. Dat is nodig, al was het alleen maar vanwege het feit dat Consolid werkt volgens de ABU-cao en de labels van de Oudstanding Groep werken volgens de NBBU-cao. “Wat dit betreft hebben beide bedrijven veel kennis opgebouwd. Daarom bekijken we eerst waar we van elkaar kunnen profiteren in onze sales en ervaring. Verder is het goed om te zien dat onze interne medewerkers positief reageren op de samenwerking,” zegt Dennis Mortier.

Dennis Mortier, Consolid, en Jasper den Haan, Oudstanding Groep
Dennis Mortier, Consolid (links) en Jasper den Haan, Oudstanding Groep (rechts)

Consolid en Oudstanding Groep passen ook qua cultuur goed bij elkaar; het zijn allebei familiebedrijven. “Dat geeft vertrouwen,” besluit Jasper den Haan, die eraan toevoegt dat de Oudstanding Groep met Consolid echt de kans krijgt om de vleugels uit te slaan.

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.