"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Arbeidsmobiliteit verdient meer aandacht in organisaties

Bestuurders maken zich zorgen over de mobiliteit in de organisatie (44%), volgens Benchmarkonderzoek van Raet.

De arbeidsmobiliteit zou moeten worden verbeterd. Daarbij gaat het zowel om de in- door- en uitstroom. Ruim de helft van hen maakt zich ook zorgen over de inzetbaarheid van de eigen medewerkers.

Bestuurders en HR-managers denken dat een lage arbeidsmobiliteit een negatieve invloed op de animo voor veranderingen in de organisatie. De vergrijzing in de organisatie neemt erdoor toe en het laat minder ruimte voor het werven van nieuw, jong talent. Het innovatievermogen neemt daardoor af.

Coen Brandsma, Kennismanager HR en Cloud Solutions bij Raet: “Met het aantrekken van de economie zien we dat de mobiliteit toeneemt. Toch gaat het volgens organisaties niet snel genoeg en is het tijd om medewerkers te challengen om in beweging te komen. Leg de focus op het aanwezige talent en de individuele ambities van de medewerkers en stimuleer ze iedere twee á drie jaar kritisch te kijken naar hun huidige functie en een stap in hun carrière te maken, binnen of buiten de organisatie. Als werkgever helpen goede doorstroom- en ontwikkelmogelijkheden hierbij.”

Benchmarkonderzoek
De Raet HR Benchmark is het jaarlijkse onderzoek van Raet naar actuele HR-trends in Nederland. Aan het onderzoek deden dit jaar 1.100 medewerkers, 565 HR-managers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers uit verschillende branches mee. Het onderzoek vond plaats in de periode van 24 augustus tot en met 30 september 2016. De Raet HR Benchmark 2017 werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar TNS (voormalig TNS Nipo). De verschillende onderzoeksrapporten zijn te downloaden via: www.raethrbenchmark.nl

Bron: Raet, 8 september 2017

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.