"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Tussencategorie voor zelfstandigen in arbeidsrecht

Is een kluswerker een zzp’er of een werknemer? Het FD pleitte recent voor een ‘derde optie’. In het arbeidsrecht is die feitelijk al ontstaan.

Dat zegt Jaap van Slooten, advocaat bij Stibbe en hoogleraar arbeidsrecht UvA.

Duitsland en Engeland
De tussencategorie komt in Duitsland (Arbeitnehmerähnliche) en Engeland (worker) al voor. Het gaat dan om een werkende die alleen basisbescherming krijgt, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, werktijden en minimumloon. Het nadeel van zo’n nieuwe tussencategorie is dat er nieuwe grensgevallen ontstaan, waarover geprocedeerd wordt.

Nederland
Nederland wordt niet gezien als een land met een tussencategorie, maar het is wel zo dat de Arbeidsomstandighedenwet en de Arbeidstijdenwet ook gelden voor werkers zonder arbeidsovereenkomst. In veel nieuwe wetten is de zzp’er meegenomen: zo zal de Wet minimumloon uitgebreid worden naar een grotere groep zelfstandigen.

Europa
Het Europese Hof van Justitie heeft enkele malen geoordeeld dat ook zelfstandigen onder de sociale richtlijnen kunnen vallen.
Concrete voorbeelden: een zwangere zzp-directeur was daardoor beschermd tegen ontslag en een gedetacheerde zzp’er mocht niet belemmerd worden om rechtstreeks voor zijn opdrachtgever te gaan werken. Concreet betekent dit dat een aantal regels die voor uitzendkrachten gelden ook van toepassing zijn indien werkenden zich als zzp’er laten verhuren. Een voorbeeld is het belemmeringsverbod. Dit heeft gevolgen voor de vele zzp’ers die als gevolg van de Wet DBA nu alleen nog maar via een ‘broker’ voor een opdrachtgever mogen werken.

Bescherming
Er is meer jurisprudentie, bijvoorbeeld schadevergoeding bij bet beëindigen van zzp-contracten, op het gebied van aansprakelijkheid van opdrachtgevers en het concurrentiebeding. Kortom, er zijn weinig terreinen waarop de zzp’er niet enige mate van bescherming geniet. Nog altijd minder dan de werknemer, maar inmiddels meer dan niets.

Meer informatie, inclusief een link naar het volledige artikel, staat op www.stibbe.com.

Bron: FD, 3 augustus 2017

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.