"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Antwoord op Kamervragen Wet arbeid vreemdelingen


Minister Asscher van SZW heeft Kamervragen van D66 beantwoord over de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Kern daarvan: is een werkgever of opdrachtgever verplicht om de identiteit van de vreemdeling vast te stellen?

Het begrip werkgever in de Wav is ruim: iemand die in zijn werk een ander arbeid laat verrichten. Particulieren die een dienstverlener inhuren vallen hier ook onder. Maar wat als de werkgever (bijvoorbeeld een uitzendbureau) de arbeid in feite bij een andere werkgever laat verrichten?

Zelf controleren
Volgens Asscher mag die ‘andere werkgever’, de opdrachtgever, niet blindelings vertrouwen op wat het uitzendbureau of de opdrachtnemer zegt. Hij moet de identiteit van de vreemdeling zelf controleren aan de hand van de originele identiteitsdocumenten. Zo nodig vraagt hij de kopie van het identiteitsbewijs op bij het uitzendbureau of de opdrachtnemer. Die kopie is niet nodig als de vreemdeling onderdaan is van een land van de Europese Economische Ruimte, de Europese Unie of Zwitserland.

Boete
Ook particuliere opdrachtgevers moeten de identiteit zelf vaststellen en een kopie van het identiteitsbewijs bewaren. Bij overtreding is het boetenormbedrag 1500 euro, maar er wordt onderscheid gemaakt tussen natuurlijke personen en rechtspersonen. In 2014, 2015 en 2016 hebben respectievelijk 11, 63 en 57 werkgevers een boete gekregen, en geen daarvan was voor een particulier.

Verwijtbaarheid
De hoogte van de boete is afhankelijk van de situatie. Als iemand zich bijvoorbeeld met een vals paspoort heeft geïdentificeerd, dat voor een leek niet van echt is te onderscheiden, is de kans groot dat dit de werkgever niet verweten kan worden. Maar een werkgever moet altijd motiveren waarom er in zijn geval geen sprake zou zijn van verwijtbaarheid.

Particuliere diensten
De controleverplichting geldt bijvoorbeeld ook bij incidentele vervanging. Als een particulier een schoonmaakbedrijf inhuurt, en dat bedrijf zet zonder dat de particulier het weet iemand anders in, dan is de particulier nog steeds verplicht om de identiteit van die schoonmaker te controleren. Asscher meldt wel dat er in dergelijke gevallen, waarbij particulieren diensten inhuren, bij overtreding niet wordt opgetreden. Het gaat bovendien om een bestuurlijke boete, de werkgever krijgt geen strafblad.

Eigen verantwoordelijkheid
Asscher benadrukt dat zowel de werkgever (het uitzendbureau of de opdrachtnemer) als de ‘andere werkgever’ (de opdrachtgever) zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen om malafide gedrag terug te dringen. Ieder moet zelf de identiteit van de te werk te stellen vreemdeling controleren aan de hand van originele identiteitsdocumenten.

Ketenverantwoordelijkheid
Ook in situaties van onderaanneming of uitbesteding van werkzaamheden heeft iedere werkgever een eigen verantwoordelijkheid voor eventuele overtredingen in de keten. Als ondanks alle controles een overtreding wordt geconstateerd, wordt per geval beoordeeld of de overtreding iedere partij in de keten te verwijten valt.

Bron: Rijksoverheid.nl, 6 juni 2017

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.