"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Hoge Raad over sectoraal verlonen

In deze zaak vond een payrollorganisatie dat ze ingedeeld hoorde te zijn in de vaksector 45 Zakelijke dienstverlening III (de sector waar o.a. (loon)administrateurs onder vallen). De Hoge Raad heeft hierover op 4 november 2016 uitspraak gedaan.

Het geschil
De payrollorganisatie voldeed niet aan de vereisten om in aanmerking te komen voor indeling in de vaksector, omdat niet >50% van het bruto loon aan één (vak)sector was toe te rekenen. Toch heeft de Belastingdienst in 2014 een beschikking afgegeven voor de sector 45.

De payrollorganisatie heeft bij het Hof onder andere als verweer gevoerd dat er sprake was van opgewekt vertrouwen en dat zij er daardoor vanuit mocht gaan dat de indeling in de vaksector 45 juist was. Het Hof was het daarmee niet eens. De formulieren voor de aanvraag van indeling in de vaksector waren niet juist ingevuld, waardoor bij de Inspecteur van de Belastingdienst de indruk werd gewekt dat wel aan de eisen zou worden voldaan.

De Hoge Raad heeft – geheel terecht- het oordeel van het Hof overgenomen en dus wordt deze payrollorganisatie met terugwerkende kracht geplaatst in sector 52.

Kan sectoraal verlonen nog wel?
Dit kan absoluut!
Ik word nogal eens geconfronteerd met situaties waarbij een uitzend- of payrollonderneming zelf, of bijvoorbeeld met hulp van een accountant, aan de slag gaat om sectoraal verlonen in te richten. Zeer recent heb ik daarbij nog kunnen voorkomen dat er een min of meer vergelijkbaar probleem zou gaan ontstaan als in deze zaak: De uitzendonderneming had al een brief gestuurd naar de Belastingdienst voor de indeling in meerdere vaksectoren, terwijl niet aan de voorwaarden werd voldaan en waarbij het zelfs zou leiden tot hogere in plaats van lagere premies.

De noodzakelijke stappen
Als eerste moet goed worden geanalyseerd welke sectoren financieel interessant én mogelijk zijn. Elke vaksector heeft zo zijn eigen spelregels waaraan voldaan moet worden om sectoraal verlonen toe te kunnen passen. In veel gevallen is het verstandig/noodzakelijk om wat veranderingen in de BV-structuur aan te brengen, zodat sectoraal verlonen optimaal ingericht kan worden. Ook een belangrijk aspect is, op welke manier de verloning- en factureringsoftware het inrichten van sectoraal verlonen kan ondersteunen. De juiste combinatie van de softwaremogelijkheden, de spelregels binnen de relevante vaksectoren en de juiste BV-structuur zorgt voor de inrichting die sectoraal verlonen aantrekkelijk maakt én niet tot problemen leidt zoals bij deze Hoge Raad kwestie.

Weet waar u aan begint
Sectoraal verlonen mag en kan in veel gevallen, zelfs als er een grote spreiding is in sectoren waarin u actief bent. Voorwaarde voor succes is wel dat u zich goed laat informeren en begeleiden in dit zeer specialistische traject.

Henk Geurtsen

Zie de Uitspraak Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2016:2496

Henk Geurtsen is de oprichter van Experts in Flex en werkt sinds 1976 voor het grootste deel van zijn carrière binnen de flexbranche.