"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Petitie payrollbedrijven aan Tweede Kamer commissie SZW

Op 4 oktober hebben payrollbedrijven een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer waarmee ze de sociale meerwaarde van payrolldienstverlening voor de BV Nederland onder de aandacht brengen.

Initiatiefnemer is WePayPeople, die samen met Kolibrie, Pay for People, Please Payroll, Repay HRM en Tentoo de petitie heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. De petitie werd gepresenteerd als een loonstrook.

“Praat met ons en niet over ons,” bepleiten de Payrollondernemers.

“De branche vervult een belangrijke opstapfunctie op de arbeidsmarkt. Ook voor jongeren, ouderen en mensen met een arbeidsbeperking. Daarbij telt voor de werknemers de belangrijke inlenersbeloning. De inlenersbeloning waarborgt dat payrollkrachten en medewerkers in dienst bij de inlener een gelijk loon en vergoedingen ontvangen. Veel ondernemers hechten aan de focus op de core business en de kwantificeerbare risico’s. Zij zijn daarom gebaat bij professionele ontzorging door een specialist,” aldus WePayPeople.

Bron: Tweede Kamer, 4 oktober 2016 en WePayPeople, 4 oktober 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.