"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Europese Privacyverordening

Europese Privacyverordening
In april 2016 is een nieuwe wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens aangenomen. Onder de nieuwe verordening zullen burgers beter in staat zijn hun persoonlijke gegevens in te zien en te wijzigen.


Download Europese Privacyverordening 2016


Huidige wetgeving
Op dit moment hebben alle EU lidstaten een eigen Privacywetgeving die gebaseerd is op de privacyrichtlijn uit 1995. In Nederland is invulling gegeven aan deze richtlijn met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Nieuwe regeling
Sinds de inwerkingtreding van de privacy richtlijn uit 1995  hebben het internet en de digitale mogelijkheden een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt waardoor nieuwe uitdagingen voor de bescherming van persoonsgegevens zijn ontstaan. Om deze reden is de Europese privacywetgeving de laatste jaren herzien met als resultaat de nieuwe privacyverordening.

Het doel van de verordening is een balans te creëren tussen bescherming van privacy en het bewerkstelligen van een veilige samenleving.

De Verordening zorgt onder meer voor:

  • versterking en uitbreiding van privacyrechten, door bijvoorbeeld het toevoegen van een verplichte toestemming bij de verwerking van persoonsgegevens;
  • meer verantwoordelijkheden voor organisaties, zoals een verplichte documentatieplicht;
  • dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders.

Inwerkingtreding
De nieuwe privacy verordening is vanaf 28 mei 2015 van toepassing. Anders dan bij een richtlijn is een verordening direct van toepassing zonder dat implementatie in een nationale wet benodigd is.  De privacyverordening vervangt op deze manier de bestaande versnipperde wetgeving en zorgt voor één privacywet in de gehele EU.

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.