SLUIT MENU

Van Straalen: ontslagwet een grauwsluier

MKB-voorzitter Michaël van Straalen heeft zich in een interview met het NRC kritisch uitgelaten over het nieuwe ontslagrecht.

Averechts effect
Van Straalen benoemt de averechtse werking van de nieuwe ontslagwet, die het in zijn ogen eerder lastiger dan makkelijker maakt om werknemers te ontslaan. “Vooral de kleinere werkgevers kunnen de kosten en risico’s die de wet met zich meebrengt niet dragen. Ze kiezen ervoor om mensen niet of minder vaak in vaste dienst te nemen. Vast werk wordt vaster en je ziet een enorme toename van flexibele contracten”, aldus van Straalen.

Doormodderen
Graag zou Van Straalen vóór de evaluatiedatum met de vakbeweging om tafel gaan om de ‘ongerechtigheden’ uit de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) te halen: “Laten we niet doormodderen en wachten op de evaluatie in 2020. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.”

Mislukking
De voorzitter van de werkgeverskoepel doet met zijn kritiek een opvallende stap terug, aangezien hij de WWZ oorspronkelijk hielp bedenken. Van Straalen onderschrijft nog altijd de goede intenties, maar is ondubbelzinnig in zijn opvatting dat de wetgeving niet werkt. “Het leidt tot enorme spanningen in bedrijven en op de arbeidsmarkt. Weg met die grauwsluier.”

Bron: NRC, 1 maart 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.