"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

DNB: belastingkorting zzp’er moet verdwijnen

De fiscale behandeling van de zzp’er moet opnieuw tegen het licht worden gehouden, want de huidige belastingregels pakken nadelig uit voor een grote groep eenpitters die eigenlijk niet zonder sociaal vangnet kunnen.

Dat zegt president Klaas Knot van de Nederlandsche Bank in een interview met het FD naar aanleiding van de publicatie van het jaarverslag over 2015.

Uitgesloten van sociale regelingen
‘Er is ooit besloten’, zegt Knot, ‘om zelfstandigen een belastingkorting te geven en niet te verplichten mee te doen aan de sociale regelingen vanuit het idee dat deze mensen de kans zouden krijgen een eigen zaak op te bouwen en in een latere fase uit hun zaak een pensioen konden verkrijgen. Uit deze regeling is nu een situatie ontstaan waarbij een deel van de zzp’ers er nadeel van heeft dat ze worden uitgesloten van de sociale regelingen.’

Knot meent dat de overheid fiscale prikkels moet schrappen die mensen ertoe zetten om al dan niet zzp’er te worden. Belastingen moet bij zo’n keuze geen rol spelen, vindt hij.

Bron: FD, 25 maart 2016

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.